Hjälpmedel vid psykisk ohälsa

Bild

Det finns många sätt att göra det lättare att leva med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Centerpartiet Halland vill underlätta vardagen genom att öka tillgången på kunskap, bemötande och hjälpmedel vid psykisk ohälsa

Neuropsykiaktriska funktionsnedsättningar (NPF) kan underlättas genom att omgivningen har kunskap om funktionsnedsättningarna. Ett bemötande baserat på kunskap för barnet, den unge och deras familjer skulle underlätta vardagen och göra tillvaron smidigare för barn som har funktionsnedsättning.

Många barn, unga och vuxna med NPF vittnar om att det är svårt att få tillgång till anpassade hjälpmedel. Ipads/telefoner med appar, tygd/bolltäcken, hörselkåpor, sittkuddar, tidhjälpmedel – ja listan kan göras lång på innovationer som finns. Fler arbetsterapeuter inom närsjukvård, BUP och elevhälsa skulle kunna underlätta vardagen för många människor.

Centerpartiet Hallands förslag:

  • Gör hjälpmedlen mer tillgängliga för dem som behöver dem. Frågan om tillgång till hjälpmedel för barn, unga och vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar måste belysas. En rutin för detta behöver tas fram gemensamt mellan kommunerna och regionen.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.