Motverka ensamhet bland barn och unga

Bild

Barns och ungas ensamhet måste tas på större allvar. Centerpartiet Halland vill motverka ensamhet bland barn och unga och föreslår bland annat grön rehab och fysisk aktivitet på recept för barn och unga.

Ofrivillig ensamhet är ett dilemma i dagens samhälle. Det är en kommunal fråga men det är viktigt att tänka person och inte organisationsgränser. Här behöver vi utveckla samarbete och arbetssätt mellan kommun och region.

Känsla av sammanhang motverkar ensamhet. Friskvård, föreningsaktiviteter och engagemang skapar bättre hälsa. Livet måste ha mening, vara begripligt och hanterbart för att välmående ska infinna sig. För att skapa denna balans är friskvård, motion, göra saker tillsammans samt natur- och kulturupplevelser viktiga ingredienser.

Grön rehab har funnits i regionens utbud sedan två år. Vi anser att även patienter med lindrigare symtom än idag skulle kunna ha stor nytta av grön rehab för att i ett tidigare skede av utmattning och ohälsa kunna få god hjälp. Vi ser också att unga blir hjälpta av att få vara i närheten av djur och natur.

Dans och att röra på sig tillsammans har visat goda effekter för barn och unga med psykisk ohälsa. Bland annat visar flera studier om körsång att hormonet oxytocin ökar när man sjunger i grupp. Oxytocin reducerar bland annat blodtrycket, minskar ångest och sänker kortisolnivåerna i kroppen.

Centerpartiet Hallands förslag:

  • Undersök möjligheten att göra grön rehab tillgängligt i ett tidigare skede av utmattning och ohälsa även för barn och unga.
  • Utveckla FAR (fysisk aktivitet på recept) till att även omfatta barn.
  • Ta fram ett koncept kring Kultur på recept för barn och unga.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.