Rullande Vårdcentral

Bild

En rullande vårdcentral skulle likt vaccinationsbussen kunna köras runt mellan olika orter i Halland. Centerföreträdarna Ove Bengtsson, Laholm och Christian Lidén, Halmstad vid vaccinationsbussen.

Vården ska finnas nära. Oavsett var i Halland du bor. Ett av Centerpartiets förslag är en rullande vårdcentral, alltså ett fordon inrett som en vårdcentral. Vi ser att det behövs komplement, särskilt i Hallands inland.

Alla har olika behov och önskemål om hur vi bäst får stöd när vi behöver det. En del vill kontakta sjukvården digitalt medan andra vill besöka en fysisk vårdcentral.

Med mobila mottagningar, ett fordon inredd som Vårdcentral kan vård erbjudas på många fler platser runtom i Halland, utan fasta lokalkostnader. Då kan fler orter på landsbygden få tillgång till fysisk vård än vad dagens utbud medger. Arbetet med vaccinationsbussen har visat att mobila lösningar fungerar.

Centerpartiet föreslår

  • Säkra landsbygdens tillgång till vård med en rullande vårdcentral.

Hämta hela programmet för nära vård här! , 501.7 kB.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.