Gruppmöte

decentraliserad skatt

Måndagen den 10/4 kl 18:30 i Studieförbundet Vuxenskolans lokaler på Östra Långgatan 42

Denna gång är det vi i Miljö- o Hälsoskyddsnämnden som står för programmet.

Temat är ”Skogens vatten”

  • Lilian och Stig Samuelsson, förtroendevalda i Södra skogsägarna berättar bland annat om EU:s vattendirektiv.
  • Vi informerar om aktuella frågor i Miljö– och hälsoskyddsnämnden
  • Fika!

Välkomna!

/Sven-Anders och Mikael