Varberg
Centerpartiet lokalt

Rädda det lokala fisket!

Det ligger i fiskarens intresse att fisket ska vara långsiktigt hållbart och de gör mycket för att det ska fortsätta vara så. Men de straffas av myndigheten med mindre kvoter och ännu fler skyddade områden, det är inte rimligt. Politiken kan styra genom tydligare direktiv i regleringsbrev till myndigheten, att det småskaliga kustnära fisket ska ges bra förutsättningar och lokalt kan vi verka för samförvaltning och vara tydliga med att fisket är en viktig näringsgren för Varbergs kommun.

Centerpartiet vill se bättre avvägning mellan olika miljöintressen och möjligheten för fiskarna att kunna fiska och försörja sig på det. Fisken är ett bra livsmedel och vi vill att det finns närfiskad fisk att köpa i butikerna!   

Senaste nytt från Varberg

Fler nyheter

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.