Våra förtroendevalda

Kommunstyrelsen
Lena Språng

Kommunfullmäktige
Lena Språng, Christian Persson, Eva Pehrsson-Karlsson, Harald Lagerstedt, Anu Majkvist och Katarina Sundvall

Nämnder
Hamn- och gatunämnden: Christian Persson
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden: Anu Majkvist
Byggnadsnämnden: Jörgen Persson
Förskole- och grundskolenämnden: Marie Bengtsson
Servicenämnden: Calle Wikelund
Socialnämnden: Lina Brustad
Kultur- och fritidsnämnden: Emma Steinwall
Miljö och hälsoskyddsnämnden: Karin Warefeldt

Sparbanksstiftelsen
Susanna Thunberg och Nina Wikstrand-Peterson

Revisor
Hans Larsson-Ljungblad

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.