Kontakt

Kretsstyrelsen som valdes 2020:

Ordförande: Calle Wikelund, calle.wikelund@sodra.com
Vice Ordförande: Björn Dahlén, bjorn.dahlen@centerpartiet.se
Sekreterare: Anu Majkvist, eldstaden@live.se
Kassör: Therese Skoglund, therese-skoglund@outlook.com
Ledamot: Ove Karlsson, ove.karlsson.bors@gmail.com
Ledamot: Mikael Karlsson, mikaelvispen@gmail.com
Ledamot: Harald Lagerstedt, harald.lagerstedt@varberg.se
Ledamot: Karolina Mourou, karolina.mourou@hotmail.com
Ledamot: Victor Bergenblock, victor.bergenblock@hotmail.se

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.