Varberg
Centerpartiet lokalt
  • / Kontakt

Kontakt

Kretsstyrelsen som valdes 2020:

Ordförande: Calle Wikelund, calle.wikelund@sodra.com
Vice Ordförande: Björn Dahlén, bjorn.dahlen@centerpartiet.se
Sekreterare: Anu Majkvist, eldstaden@live.se
Kassör: Ulla Öhman, uk@varbergstad.se
Ledamot: Ove Karlsson, ove.karlsson.bors@gmail.com
Ledamot: Mikael Karlsson, mikaelvispen@gmail.com
Ledamot: Elisabeth Agerbjer, elisabeth.svensson@centerpartiet.se
Ledamot: Therese Skoglund, therese-skoglund@outlook.com
Ledamot: Victor Bergenblock, victor.bergenblock@hotmail.se