• / Sven-Anders Svensson

Sven-Anders Svensson

Personbild


Tvååker - Ledamot, Utbildningsansvarig

Jag bor på gården Arves Munkaskog utanför Tvååker. Familjen består av Helene och fyra döttrar.

Jag arbetar med Landsbygdsut­veckling och är ekonomiansvarig för Lokalt Ledd Utveckling Halland, som delar ut EU-stöd till olika satsningar på landsbygden. Min bakgrund är lantbrukare, där jag höll på med gris­uppfödning i olika former. Lantbruket är nu utarrenderat.

Det som är viktigt för mej är frågor som rör landsbygd och lantbruk samt miljö och energifrågor. Producerar egen el med ett gårdsvindkraftverk och ett solcellstak. Tycker också det är viktigt med kultur och utbildningsfrågor.

Kontakta Sven-Anders Svensson

Kontakta Sven-Anders

Uppgifter om personer som kontaktar Centerpartiet
Om du kontaktar Centerpartiet via e-post lagras din e-postadress och de uppgifter du skriver i meddelandet i vårt e-post- och ärendehanteringssystem. Vi behåller uppgifterna i våra system så länge som de behövs för att kunna hantera ditt ärende och eventuell uppföljning av det.
Läs mer https://www.centerpartiet.se/gdpr

Tack för ditt meddelande!

Något gick fel....