Våra ledamöter i kommunfullmäktige

Karin Jonsson, ordinarie ledamot

Karin Jonsson är också 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen. Hon är också ledamot i Krokomsbostäder AB.

Hon vill arbeta för en god hälsa i befolkningen, en bra och trygg skola för alla barn och ett starkt växande näringsliv.

- Vi bor i ett fantastiskt land med stor frihet och god livsmiljö men villkoren över landet är inte jämlika och det behöver förändras. Vi i Jämtland behöver bättre vägar, mer bredband, snabbare tågförbindelser, fler poliser och lägre skatt för att hamna i nivå med övriga Sverige – och dit vill jag sträva.

Karin är ekonom och bor i Kännåsen, Ås

Gunnar Hellström, ordinarie ledamot

Gunnar Hellström är lärare och bor i Aspås. Han är också ledamot i Socialnämnden och ersättare i Krokomsbostäder AB.

- Jag vill stötta föreningslivet i Krokoms kommun. Våra föreningars arbete stärker folkhälsan, aktiverar barn och ungdomar samt bidrar till den sociala gemenskapen. Krokoms kommun ska bli fossilfri. Kommunens fastigheter ska utrustas med solceller.

Ingrid Zakrisson, ordinarie ledamot

Ingrid Zakrisson är professor i psykologi vid Mittuniversitetet. Hon bor i Byskogen, Ås. Hon är också 2:e vice ordförande i Barn- och utbildningsnämnden.

- Jag vill se en ökad jämställdhet, exempelvis i skolan avseende psykisk hälsa och skolresultat, en hållbar kompetensförsörjning inom skola och omsorg, med tydliga karriärvägar och fler kompetensutvecklingsmöjligheter. Vi politiker måste också bli mer lyhörda inför medbargarnas behov.

Andreas Karlsson, ordinarie ledamot

Andreas Karlsson är landsbygdsutvecklare och bor i Kännåsen, Ås. Han är Centerpartiets gruppledare i fullmäktige. Han är dessutom 2:e vice ordförande i Socialnämnden samt ledamot i kommunstyrelsen.

- Jämtland är ett av världens bästa ställen att bo på men vi behöver stå starkare i både vardag och kris. Vi behöver en ökad robust inhemsk produktion av mat, skogsråvara och förnyelsebar energi. Vi behöver ta tillvara hela Sveriges kapacitet. När jordbruks- och skogsmark brukas aktivt och bidrar det med fler jobb och ökad tillväxt.

Astrid Lönn Jern, ordinarie ledamot

Astrid Lönn Jern är sjuksköterska och bor i Häggsjövik. Hon är också ledamot i Barn- och utbildningsnämnden.

- Bevara våra byskolor! Förbättra våra vägar! Gör landsbygden attraktiv! Utvecka bostadsbyggandet!

Mats Mathiasson, ordinarie ledamot

Mats Mathiasson är systemingenjör och bor i Alsen. Han är även ledamot i kommunstyrelsen.

- För mig är det viktigt att skapa förutsättningar för en god samhällsstruktur som fungerar i hela vår kommun, där investeringar och satsningar ska vara långsiktiga och passa in i ett större perspektiv. Svensk lagstiftning är i många fall skriven utifrån ett urbant perspektiv. För att underlätta för företag, föreningar och deras verksamheter behöver denna anpassas för att fungera bättre över hela vårt land.

Malin Nilsdotter Nyström, ordinarie ledamot

Malin Nilsdotter Nyström är montör och bor i Raftälven. Hon är också ledamot i Samhällsbyggnadsnämnden.


Tommy Lennartsson, ordinarie ledamot

Tommy Lennartsson är byggnadsingenjör och bor i Röde, Alsen. Han är också ledamot i Bygg- och miljönämnden och i valnämnden.

- En kostnadseffektiv och företagarvänlig kommun. Bygg bättre vägar, mera bredband och bostäder med mera SOL-EL. Pedagogiska bra skolor med mera idrott på schemat. Flera äldreboenden som serverar lokalupphandlad, närproducerad ekologisk mat. Jag stödjer utveckling av turism, kultur och föreningsliv.

Nina Andersson, ordinarie ledamot

Nina Andersson är medlemsstrateg i Norra Skog. Hon bor i Alsen. Hon är 2:e vice ordförande i kommunfullmäktige och ersättare i kommunstyrelsen.

- Jag vill fortsätta bidra till en hållbar samhällsutveckling där föreningslivet spelar en nyckelroll och som gör Krokoms kommun och länet attraktivt att bo i, driva företag och besöka. Ett väl fungerande föreningsliv är en superkraft och bidrar som motor för tillväxt, inflyttning, samverkan och glädje.

Jonas Gabrielsson, ordinarie ledamot

Jonas Gabrielsson är egen företagare och bor i Krokom. Han är även ersättare i Krokomsbostäder AB.

- Jag vill skapa mer plats för boende och företagare i Krokom. Vi ska sträva efter att öka självförsörjningsgraden på livsmedel. Kommunens verksamheter ska sträva efter att servera lokalproducerad mat.

Maria Lexhagen, ersättare

Maria Lexhagen är professor vid Mittuniversitetet och bor i Kännåsen, Ås. Hon är också ersättare i kommunstyrelsen.

- Mina hjärtefrågor är bl a ungdomars möjligheter till idrott och kulturutövande, företagande, främst inom besöksnäringen, utveckling av kommunens olika delar som attraktiva platser att besöka och bo på.

Marcus Flink, ersättare

Marcus Flink är fysioterapeut och bor i Ås. Han är också ersättare i Barn- och utbildningsnämnden.

- Några saker som är viktiga för mitt politiska engagemang är:

Allas möjlighet till god hälsa.

Att göra det ekonomiskt lättare för Sveriges lantbrukare att producera näringsrik, närproducerad och ekologisk mat.

Att stärka möjligheterna till social samverkan och fysisk aktivitet genom hela livet.

Olof Wallgren, ersättare

Olof Wallgren är f d miljöchef. Han är också 2:e vice ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden. Han bor i Smedsåsen, Nälden.

- Jag vill värna om åkermarken för att öka självförsörjningsgraden, så att vi kan bli mindre beroende av omvärlden. Maten som serveras och tillagas i kommunala kök ska vara av god kvalitet, odlad samt förädlad i närområdet. Jag vill tillvarata möjligheterna som en grön energiomställning med sol, vind och vatten ger. Det är samtidigt viktigt att inte förstöra livsmiljöer eller förutsättningar för vare sig de som bor i områden eller verkar genom t.ex. turism eller rennäring.

Karin Wallén, ersättare

Karin Wallén är företagare och bor i Valne, Nälden. Hon är även ersättare i Socialnämnden.

- Att ta tillvara det ökade intresset för åker- och skogsbruk. Det är mer än fullt på våra naturbruksgymnasier. Dessa elever brinner för en framtid inom de agrara näringarna. Att ge förutsättningar för ungdomarna att etablera sig efter skolan, kunna försörja sig och bilda familj. Våra äldre ska ha möjlighet att själva påverka sitt boende och eventuell vård. Vi ska vara positiva till alternativa lösningar.

David Hällgren, ersättare

David Hällgren är ekonom och bor på Rödön. Han är även ledamot i Krokomsbostäder AB.

- Ständiga förbättringar av företagsklimatet, för ökad konkurrenskraft i hela kommunen. Företagen ger förutsättningarna för en livskraftig landsbygd. Jag vill motverka byråkrati och centralisering. Beslut skall fattas nära de som berörs.

Staffan Eriksson

Staffan Eriksson är lärare och hemmansägare. Han bor i Tångeråsen. Han är ersättare i Barn- och utbildningsnämnden.

- Jag är en riktig ”lantis” och brinner för glesbygden norr om Krokom. Jag vill att byarna som inte är någon belastning för kommunen uppmärksammas på något vis. Projekt Kaxås är en fantastisk sak som ger ringar på vattnet för närmiljön och företagandet. Drivmedelspriserna är en het fråga särskilt för oss på landsbygden. Skogsbruket är viktigt och pålagor såsom fågelinventering hör inte hemma i ett aktivt skogsbruk som folk ska kunna helt eller delvis leva av. Industriell vindkraft hör ej hemma i fjällvärlden. Solenergi är något att arbeta för, jag ska själv sätta upp solpaneler. Jag brinner för småskalighet och vill uppmärksamma att samhällets överkonsumtion inte är hållbar.

Kjell Bergstrand

Kjelle Bergstrand är HEMS på ambulanshelikopter. Han bor i Kännåsen, Ås. Han är ersättare i Barn- och utbildningsnämnden.

Martin Ohlsson

Martin Ohlsson är projektledare inom skidskytte och ekonom. Han bor på Rödön. Han är ersättare i kommunstyrelsen.

- Fokus på god ekonomi och klok styrning i en liten kommun. Tillvarata goda initiativ från lokala företag och ideella föreningar.

Katarina Bergner Åhlén

Katarina Bergner Åhlén är företagare och musiker. Hon bor i Bångåsen, Offerdal. Hon är ledamot i Barn- och utbildningsnämden.

- Jag brinner för att motverka att man ställer stad mot land. Decentralisering och utveckling av landsbygden är grundläggande. Perspektiven behöver breddas och folk inte placeras i olika fållor. Kulturfrågorna är viktiga för att motivera fler för att stanna i bygden eller flytta hit. Människor är intresserade av mer än att åka skidor och spela fotboll.

Lena Andersson

Lena Andersson är ekonom, hon bor i Dvärsätt. Hon är ledamot i Socialnämnden.

- Vård och omsorg – att ha en jämlik vård i hela kommunen. Fortsätta att skapa förutsättningar för både äldre och unga att kunna ha en bra hälsa, såväl fysiskt som psykisk, med ett liv där man själv kan påverka den stöttning/hjälp man behöver.

Gunnar Eriksson

Gunnar Eriksson är fd jorbrukare, pensionär. Han bor i Kaxås. Han är ersättare i Bygg- och miljönämnden.

- Landsbygdsfrågorna är viktiga för att motivera fler att stanna kvar och fler att flytta till våra bygder. Äganderätten till skog och mark är jätteviktig. Likaså vill jag se att strandskyddet lättas för att fler ska kunna leva och bo nära vatten.

Ökade möjligheter till egen livsmedelsförsörjning är en annan angelägen fråga som ligger mig varmt om hjärtat.

Elisabeth Gärdin

Elisabet Gärdin är ekonom. Hon bor i Aspås. Elisabet är ersättare i Bygg- och mljönämnden och i valnämnden.

- Mina viktigaste ämnen i valet är om att värna vår miljö och klimat-frågorna. Att alla har tillgång till rent vatten är något jag brinner för och arbetet med demokrati och allas lika rätt och värdighet är grundläggande för mig.

Sofie Nilsson

Sofie Nilsson är lärare från Trångsviken. Hon är ersättare i Samhällsbyggnadsnämnden.

- Jag brinner för att alla delar av vår kommun ska få leva på samma villkor. Bra och nära förskolor och skolor för kommunens alla barn och trygga resvägar till dessa. En kommun med god sammanhållning där alla känner sig lika viktiga – inte minst alla barn.

Lars Bäckebjörk

Lars Bäckebjörk är lantbrukare. Han bor i Bäcken, Offerdal. Han är ersättare i Samhällsbyggnadsnämnden.

- En levande landsbygd med aktivt jordbruk är en avgörande framtidsfråga som jag är engagerad i. För att de gröna näringarna, jord- och skogsbruk, ska kunna utvecklas är äganderätten av stor betydelse. Vi behöver fler unga bönder. Bra vägar året runt, bredband till alla och bra mobiltäckning är krav som vi ständigt måste arbeta med för att våra bygder ska leva och frodas.

Gunnar Heibring

Gunnar Heibring bor i Valsjöbyn. Han är revisor i kommunen.


Magnus Bjurling

Magnus Bjurling bor i Kälen. Han är 2:e vice ordförande i Bygg- och miljönämnden.


Johanna Willman

Johanna Willman är ersättare i Socialnämnden.


Tony Englund

Tony Englund bor i Ås. Han är ersättare i Socialnämnden.


Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.