centerpartiets förtroendevalda


Strandskydd


Centerpartiets förtroendevalda i Strömsunds kommun 

Kommunfullmäktige

* Mats Gärd, Fyrås , gruppledare och oppositionsråd  (mats.gard@stromsund.se) 

* Kerstin Engkvist; Kyrktåsjö   (kerstin.engkvist@stromsund.se)

* Göran Espmark, Äspnäs  (goran.espmark@stromsund.se)

* Maritha Granqvist,  Jormvattnet  (maritha.granqvist@stromsund.se)

* Magnus Svensson, Gåxsjö   (magnus@stiernas.se) 

* Nils-Bengt Nilsson, Backe   (nilsbengt.nilsson@telia.com)

* Eira Roos, Strömsund   (eira.roos1962@gmail.com)

--

* Annakarin Olsson, Strömsund  (annakarin.olsson@centerpartiet.se)

* Lars Lindberg, Strömsund  (lars@lindberg.se)

* Anna Andrée, Strömsund  (ananandree@gmail.com)

* Hassan Albittar, Strömsund  (hassanbetar@hotmail.com)


 Kommunstyrelse

* Mats Gärd, Fyrås (mats.gard@stromsund.se)

* Kerstin Engkvist, Kyrktåsjö (kerstin.engkvist@stromsund.se)

* Göran Espmark, Äspnäs   (goran.espmark@stromsund.se)

--

* Maritha Granqvist, Jormlien (maritha.gramqvist@stromsund.se)

* Lars Lindberg, Strömsund (lars.lindberg@stromsund.se)

* Nils-Bengt Nilsson, Backe   (nilsbengt.nilsson@telia.com)


Barn-, kultur och utbildningsnämnd

* Ragnar Lif, Kyrktåsjö   (ragnar.lif@hotmail.com)

* Eira Roos, Strömsund   (eira.roos1962@gmail.com)

* Hassan Albittar, Strömsund  (hassanbetar@hotmail.com)

--

* Lars Lif, Kyrktåsjö   (liven@tele2.se)

* Leif Jonsson, Görvik (leif@gorvikstra.se)

* Christina Åhrén, Backe (tittiahren@hotmail.com)


Socialnämnd

* Pernilla Persson, Strömsund (pernilla.a.persson@stromsund.se) 

* Jan-Gunnar Eliasson, Hallviken (jan-gunnar.eliasson@stromsund.se)

* Lars Lindberg, Strömsund  (lars@lindberg.se)

--

* Aina Sundbaum, Sunnansjö (aina.sundbaum@hotmail.com)

* Birgitta Åberg (bitta_b@hotmail.com)

* Inga-Brith Nilsson, Strömsund   (inga-brith.nilsson@stromsund.se)


Miljö- och Byggnämnd

* Magnus Svensson, Gåxsjö   (magnus@stiernas.se)

--

* Leif Jonsson, Görvik    (leif@gorvikstra.se)


Valnämnd

* Lars Lif, Kyrktåsjö   (liven@tele2.se)

* Tore Olofsson, Strömsund

--

* Kerstin Engkvist; Kyrktåsjö   (kerstin.engkvist@gmail.com)

* Kristina Widborg Ahlstrand, Kyrktåsjö (kristinawidborgahlstrand@gmail.com)


Stömsunds hyresbostäder (SHB)

* Lars Lindberg, Strömsund  (lars@lindberg.se)

--

* Jan-Gunnar Eliasson, Hallviken (jan-gunnar.eliasson@stromsund.se)


Jämtlandsvärme (JVAB)

* Göran Espmark, Äspnäs  (goran.espmark@stromsund.se)

--

* Anna Andreé, Strömsund (ananandree@gmail.com)


Kommunala pensionärsrådet

* Nils-Bengt Nilsson, Backe   (nilsbengt.nilsson@telia.com)

--

* Göran Espmark, Äspnäs   (goran.espmark@stromsund.se)


Närvård Frostviken

* Maritha Granqvist,  Jormlien  (maritha.granqvist@stromsund.se)

* Marie-Louise Oscarsson, Strömsund (marie-louise.oscarsson@regionjh.se)

--

* Kerstin Engkvist; Kyrktåsjö   (kerstin.engkvist@stromsund.se)


Tingsrätten

* Annakarin Olsson, Strömsund (annakarin.olsson@centerpartiet.se)

* Kristina Widborg Ahlstrand, Kyrktåsjö (kristinawidborgahlstrand@gmail.com)


Lekmannarevisor

* Åke Deffby, Strand    (akedeffby@bahnhof.se)


Region Jämtland/Härjedalen

Krisledningsnämnd

* Mats Gärd (mats.gard@stromsund.se)

--

Valberedningen

* Mats Gärd (mats.gard@stromsund.se)

* Marie-Louise Oscarsson (marie-Louise.oscarsson@regionjh.se)


Regionfullmäktige

* Mats Gärd

* Britt-Inger Roos (britt-inger.roos@regionjh.se)

* Marie-Louise Oscarsson


Regionstyrelsen

* Mats Gärd


Regional utvecklingsnämnd

* Britt-Inger Roos


Hälso och sjukvårdsnämnden

* Marie-Louise Oscarsson

Relaterade artiklar