centerpartiets förtroendevalda


Strandskydd


Centerpartiets förtroendevalda i Strömsunds kommun 

Kommunfullmäktige

* Mats Gärd, Fyrås , gruppledare och kommunalråd  (mats.gard@stromsund.se) 

* Kerstin Engkvist; Kyrktåsjö   (kerstin.engkvist@stromsund.se)

* Göran Espmark, Äspnäs  (goran.espmark@stromsund.se)

* Magnus Svensson, Gåxsjö   (magnus@stromsund.se) 

* Kristina Widborg Ahlstrand, Kyrktåsjö (kristinawidborgahlstrand@stromsund.com)

--

* Hassan Albittar, Strömsund  (hassanbetar@hotmail.com)

* Aina Sundbaum, Backe (aina.sundbaum@hotmail.com)

* Marie-Louise Oscarsson, Strömsund (oscarssonml@gmail.com)


 Kommunstyrelse

* Mats Gärd, Fyrås (mats.gard@stromsund.se)

* Kerstin Engkvist, Kyrktåsjö (kerstin.engkvist@stromsund.se)

* Eira Roos, Strömsund   (eira.roos1962@gmail.com)

--

* Kristina Widborg Ahlstrand (kristinawidborgahlstrand@stromsund.se)

* Christer Mattson, Strömsund (christer mattsson@gmail.com)

* Leif Jonsson, Görvik (leif@gorvikslantbruk)


Barn-, kultur och utbildningsnämnd

* Lars Lif, Kyrktåsjö   (loppiseniviken@gmail.com)

* Hassan Albittar, Strömsund  (hassanbetar@hotmail.com)

--

* Marianne Eriksson, Solberg (marianneme@telia.com)

* Kristina Widborg Ahlstrand (kristinawidborgahlstrand@stromsund.se)


Socialnämnd

* Marie-Louise Oscarsson, Strömsund (oscarssonml@gmail.com)

* Marianne Eriksson, Solberg (marianneme@telia.com)

--

* Aina Sundbaum, Sunnansjö (aina.sundbaum@hotmail.com)

* Tore Olofsson, Strömsund


Miljö- och Byggnämnd

* Magnus Svensson, Gåxsjö   (magnus@stiernas.se)

--

* Leif Jonsson, Görvik    (leif@gorvikslantbruk)


Valnämnd

* Lars Lif, Kyrktåsjö   (liven@tele2.se)

--

* Tore Olofsson, Strömsund


Stömsunds hyresbostäder (SHB)

* Kristina Widborg Ahlstrand (kristinawidborgahlstrand@stromsund.com)

--

* Karin Stierna, Gåxsjö (karin.stierna@centerpartiet.se)


Jämtlandsvärme (JVAB)

* Göran Espmark, Äspnäs  (goran.espmark@stromsund.se)

--

* Leif Jonsson, Görvik    (leif@gorvikslantbruk)


Kommunala pensionärsrådet


Närvård Frostviken

* Marie-Louise Oscarsson, Strömsund (oscarssonml@gmail.com)


Tingsrätten

* Annakarin Olsson, Strömsund (annakarin.olsson@centerpartiet.se)

* Kristina Widborg Ahlstrand, Kyrktåsjö (kristinawidborgahlstrand@gmail.com)


Lekmannarevisor

* Esbjörn Olofsson, Hammerdal    (esbjorn.olofsson@stromsund.se)


Relaterade artiklar