Kontakt

Om oss i Centerpartiet i Strömsunds kommun

Centerpartiets kommunkrets innefattar hela Strömsunds kommun. Vi har kontor i Vuxenskolans lokaler Storgatan 4. Kommunkrtetsen styrs av en kretsstyrelse som möts regelbundet.

 • Kerstin Engkvist (ordf), Kyrktåsjö       (kerstin.engkvist@centerpartioet.se)
 • Maritha Granqvist, Jormlien (v.ordf.) (maritha.granqvist@stromsund.se)
 • Göran Espmark, Äspnäs (sekr)          (goran.espmark@gmail.com)
 • Kristina Widborg Ahlstrand, Kyrktåsjö (kassör) (kristinawidborgahlstrand@gmail.com)
 • Eira Roos, Strömsund             (eira.roos1962@gmail.com)
 • Staffan Oscarsson, S-sund (staffan.oscarsson92@gmail.com)
 • Hassan Albittar, Strömsun (hassanbetar@hotmail.com
 • Birgitta Åberg, Fågelberget (bitta_b@hotmail.com)
 • Nils-Bengt Nilsson, Backe                   (nilsbengt.nilsson@telia.com)
 • Lars Lindberg, Strömsund                  (lars@lindberg.se)
 • Mats Gärd, (opp-råd), Fyrås                (mats.gard@centerpartiet.se)

Relaterade artiklar