Kontakt

Om oss i Centerpartiet i Strömsunds kommun

Centerpartiets kommunkrets innefattar hela Strömsunds kommun. Vi har kontor i Vuxenskolans lokaler Storgatan 4. Kommunkrtetsen styrs av en kretsstyrelse som möts regelbundet.

  • Göran Espmark, Äspnäs (ordf), Kyrktåsjö       (goran.espmark@gmail.com)
  • Eira Roos, Strömsund (v.ordf.), Strömsund  (eira.roos1962@gmail.com)
  • Kristina Widborg Ahlstrand (kassör), Kyrktåsjö (kristinawidborgahlstrand@gmail.com)
  • Kerstin Engkvist, Kyrktåsjö (kerstin.engkvist@centerpartiet.se)
  • Hassan Albittar, Strömsun (hassanbetar@hotmail.com
  • Nils-Bengt Nilsson, Backe  (nilsbengt.nilsson@telia.com)
  • Mats Gärd, (v.Kso), Fyrås   (mats.gard@centerpartiet.se)

Relaterade artiklar