Vår politik

Centerpartiet är den enda kraft som konsekvent genom tiderna försvarat att du skall ha rätt att välja var du vill bo och leva.  Strömsunds kommun behöver människor med framtidstro som kan finna nya lösningar och våga genomföra dem. Vi vill ha ett samhälle där vi tar ansvar för varandra, för naturen och för vår landsbygd.  Alla människors lika värde och rättigheter är grunden för vår politik, att råda över sitt eget liv men också ha en grundtrygghet och ett skyddsnät. Centerpartiet vet av erfarenhet att bra politik odlas bäst nära människors vardag.. 

Vår vision är:

  • En kommun med grön ekonomi och fler företag
  • En trygg kommun med nära vård av hög kvalitet
  • En stark kommun med liberal demokrati

sol-has-bg

Fyra aktuella punkter i Centerpartiets politik i Strömsunds kommun.

  • Höja ambitionsnivån för kommunens del i näringslivet.

Arbeta för företagarvänlighet i alla kommunens verksamheter.

Det är av mycket stor vikt att vi från kommunen stimulerar och stöttar näringslivet i vår kommun, även utifrån aspekten att säkra kompetensförsörjning inom både privat offentlig sektor till kommunen.

  • Upprätta långsiktigt hållbar plan för de kommunala verksamheterna.

Vi har tillsatt en grupp i kommunen (kommunstyrelsens arbetsutskott) för att ta fram en långsiktig utvecklings strategi. Detta är ett svårt och stort samt övergripande arbete som kommer att vara klart juni 2024.

  • Verka för att minska det samlade rovdjurstrycket.

Via våra kontakter i rikspolitiken i denna viktiga fråga utifrån jakt och rennäring samt övrig tamboskap.

  • Analys av livsmedelsproduktionen i kommunen.

Livsmedelsförsörjningen blir en allt viktigare fråga för våra kommuner, en stor del av arbetet med att öka livsmedelsförsörjningen kan ske på kommunnivå.

 Mats Gärd
Vice ordförande kommunstyrelsen

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.