Förtroendevalda

Det är vi som är fortroendevalda för Centerpartiet i Aneby kommun

Paul Brinkmann 1:e vice ordförande kommunfullmäktige, ledamot kommunstyrelsen, ersättare sociala utskottet.
Vice ordförande Sommenbygdens Follhögskola
Mobilnummer 073-093 11 43

Beata Allen Kommunstyrelsens ordförande, ordförande allmänna utskottet, ledamot kommunfullmäktige.
Ledamot Höglandsförbundet, ledamot styrelsen för Science Parksystemet Jönköpings län, Länsarkivet Jönköpings län samt KPA Pensionsservice (SKR-uppdrag)
Mobilnummer 073-044 72 78

Tobias Kreuzpointner Ledamot kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, barn- och utbildningsutskottet samt ledamot styrelsen för Stiftelsen Kulturreservatet Åsens By.
Mobilnummer 076-278 84 41

Gudrun Andersson Ledamot kommunfullmäktige, ersättare kommunstyrelsen och ledamot sociala utskottet.
Telefonnummer 0140-210 85
Mobilnummer 070-379 99 15

Lars-Erik Fälth Ledamot kommunfullmäktige och kommunfullmäktiges valberedning, nämdeman Förvaltningsrätten.
Mobilnummer 070-524 73 42

Jan-Olof Persson Ledamot kommunfullmäktige, ledamot styrelsen för Stiftelsen Aneby Bostäder.
Mobilnummer 070-644 89 12

Jan Andersson Ledamot kommunfullmäktige, ersättare samhällsbyggnadsnämnden.

Inga-Lill Lind Ersättare kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och barn- och utbildningsutskottet.
Telefonnummer 0140-203 46
Mobilnummer 072-205 33 20

Ulrika Hofstedt Ersättare kommunfullmäktige och samhällsbyggnadsnämnden.

Birgitta Kellner Ersättare kommunfullmäktige.
Telefonnummer 0140-203 44
Mobilnummer 0703-82 03 54

Barbro Ferm Ersättare kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och allmänna utskottet.
Mobilnummer 070-681 65 67

Johan Fälth Ledamot samhällsbyggnadsnämnden.
Mobilnummer 073-570 48 56

Anders Söderqvist Vice ordförande styrelsen för Aneby Miljö & Vatten AB.

Claes Källner Ersättare valnämnden.
Mobilnummer 0730-64 21 18

Katarina Hjukström Nämndeman i Tingsrätten

Peter Gladewitz Ledamot kommunrevisionen

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.