Förtroendevalda

Det är vi som är fortroendevalda för Centerpartiet i Aneby kommun

Lars-Erik Fälth Ordförande kommunfullmäktige.
Mobilnummer 070-524 73 42

Lars-Inge Hansson 1:e vice ordförande kommunfullmäktige.
Telefonnummer 0381-701 00
Mobilnummer 070-557 01 01

Beata Allen Kommunstyrelsens ordförande, ordförande allmänna utskottet, ledamot kommunfullmäktige.
Mobilnummer 073-044 72 78

Tobias Kreuzpointner Ledamot kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, barn- och utbildningsutskottet samt ledamot styrelsen för Stiftelsen Kulturreservatet Åsens By.
Mobilnummer 076-278 84 41

Gudrun Andersson Ledamot kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och sociala utskottet.
Telefonnummer 0140-210 85
Mobilnummer 070-379 99 15

Uno Svensson Ledamot kommunfullmäktige, styrelsen för Stiftelsen Aneby Bostäder.
Telelefonnummer 0381-710 81
Mobilnummer 070-659 15 48

Karl-Gustaf Fransson Ledamot kommunfullmäktige.

Carina Linderfalk Ledamot kommunfullmäktige.

Birgitta Kellner Ersättare kommunfullmäktige, ledamot styrelsen för Aneby Miljö & Vatten AB.
Telefonnummer 0140-203 44
Mobilnummer 0703-82 03 54

Claes Källner Ersättare kommunfullmäktige, ersättare kommunstyrelsen, barn- och utbildningsutskottet samt valnämnden.
Telelefonnummer 0380-421 28
Mobilnummer 0730-64 21 18

Karl-Magnus Johansson Ledamot samhällsbyggnadsnämnden och valnämnden.
Telefonnummer 0140-250 05
Mobilnummer 070-635 12 28

Jan Andersson Ersättare kommunfullmäktige, ledamot samhällsbyggnadsnämnden.

Paul Brinkman Ersättare kommunstyrelsen, ersättare allmänna utskottet.

Inga-Lill Lind Ersättare kommunstyrelsen, ersättare sociala utskottet.
Telefonnummer 0140-203 46
Mobilnummer 072-205 33 20

Jan-Olof Persson Ersättare samhällsbyggnadsnämnden.

Ulrika Hofstedt Ersättare samhällsbyggnadsnämnden.

Peter Gladewitz Ledamot kommunrevisionen

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.