Aneby
Centerpartiet lokalt
  • / Vår politik

En trygg, grön och företagsam kommun

Centerpartiet i Aneby står för en grön, social och jordnära liberalism. Vi kallar det närodlad politik. Det innebär att människor ska ha frihet och valmöjligheter samt veta hur man kan utöva dem i sin vardag.

Du kan engagera dig för Centerpartiet på många olika sätt, varför inte bli medlem redan idag?

När du har bestämt dig för att du vill vara med och arbeta för ett Aneby som går framåt är du välkommen att kontakta oss.

 Vi vill att Aneby ska vara en jämställd, trygg och öppen kommun där du som invånare trivs och har möjlighet att förverkliga dina drömmar oavsett vilken bakgrund du har. Vi vill ha en skola med  toppresultat och en omsorg med hög kvalitet och valfrihet, ett rikt kultur- och föreningsliv, ett starkt näringsliv och en kollektivtrafik som tillgängliggör.

  • Vi tror på människors egen förmåga att bestämma över sitt liv.
  • Vi vill ha ett jämställt samhälle som ger dig samma möjligheter oavsett kön, bakgrund eller ålder.
  • Vi vill att hela kommunen ska leva.

Vad är viktigt för dig?