Dialog med kommunens invånare

Bild

Under 2021 bjöd Centerpartiet i Aneby in kommuninvånare till ett flertal digitala möten för att samtala om frågor som engagerar. Det blev många bra och värdefulla samtal som styrelsens strategigrupp har använt som stöd i arbetet med att ta fram ett nytt valprogram. Vi vill rikta ett stort tack till alla som har deltagit i samtalen.

Du hittar vårt valprogram under fliken Politiskt program.

Kontakt

Tveka inte att ta kontakt med någon av oss i Centerparitet om du har tankar om kommunens utveckling. Du hittar kontaktuppgifter under fliken kontakt.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.