En trygg, grön och företagsam kommun för oss framåt

Vi vill att Aneby ska vara en jämställd, trygg och öppen kommun där du som invånare trivs och har möjlighet att förverkliga dina drömmar oavsett vilken bakgrund du har. Vi vill ha en skola med  toppresultat och en omsorg med hög kvalitet och valfrihet, ett rikt kultur- och föreningsliv, ett starkt näringsliv och en kollektivtrafik som tillgängliggör.

  • Vi tror på människors egen förmåga att bestämma över sitt liv.
  • Vi vill ha ett jämställt samhälle som ger dig samma möjligheter oavsett kön, bakgrund eller ålder.
  • Vi vill att hela kommunen ska leva.

För Centerpartiet är det viktigt att alla känner sig trygga i sin närmiljö. Oavsett vem du är, var du kommer ifrån och var i kommunen du bor. Trygghet skapas när människor känner makt över sitt eget liv, känner delaktighet och inflytande i samhället och har möjlighet till ekonomisk självförsörjning.

Centerpartiet i Aneby står för en grön, social och jordnära liberalism. Vi kallar det närodlad politik. Det innebär att människor ska ha frihet och valmöjligheter samt veta hur man kan utöva dem i sin vardag. Oavsett var man bor eller vilka förutsättningar man har ska människor ha likvärdiga möjligheter att leva, arbeta, driva företag och känna trygghet i Aneby kommun. Centerpartiet står upp för de värderingar som utgör grunden för ett fritt och tryggt samhälle.

För Centerpartiet är det viktigt att Aneby kommun är en levande och modern landsbygdskommun. För en långsiktigt hållbar politik måste varje fråga ställas i ljuset av ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbarhetsperspektiv. Vi vill skapa förutsättningar som möjliggör en hållbar livsstil.

För att Aneby kommun ska fortsätta vara en bra plats att leva på, arbeta och trivas i krävs det att företag vill etablera sig och kan utvecklas. Då skapas nya jobb och därmed möjligheter för fler att komma in på arbetsmarknaden. Jobb är grunden för att människor ska kunna forma sina egna liv, för utveckling av hela vår kommun, för en lyckad integration och för att finansiera en god välfärd. Därför vill vi möjliggöra för fler företag att kunna utvecklas och växa.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.