Aneby
Centerpartiet lokalt

En trygg, grön och företagsam kommun
för oss framåt

Välkommen till Centerpartiet i Aneby

Centerpartiet strävar efter en hållbar kommun med människan i centrum. Vi tycker att alla ska få möjlighet att utvecklas för att kunna nå sina drömmar, oavsett vem man är, var man kommer ifrån och var man bor i kommunen. Vi vill säkerställa ett starkt skyddsnät när människor av olika anledningar har behov av stöd och hjälp. Vi vill att hela kommunen ska leva och utvecklas.

Beslut ska fattas så nära människor som möjligt. Vi tror på människors förmåga och kreativitet och vill underlätta för föreningar och frivilliga att få vara med och bidra till utveckling och välfärd. Det kallar vi för närodlad politik.

  • Ett tryggt Aneby kommun

För Centerpartiet är det viktigt att alla känner sig trygga i sin närmiljö. Oavsett vem du är, var du kommer ifrån och var i kommunen du bor. Trygghet skapas när människor känner makt över sitt eget liv, känner delaktighet och inflytande i samhället och har möjlighet till ekonomisk självförsörjning.

  • En hållbar välfärd

Centerpartiet i Aneby står för en grön, social och jordnära liberalism. Vi kallar det närodlad politik. Det innebär att människor ska ha frihet och valmöjligheter samt veta hur man kan utöva dem i sin vardag. Oavsett var man bor eller vilka förutsättningar man har ska människor ha likvärdiga möjligheter att leva, arbeta, driva företag och känna trygghet i Aneby kommun. Centerpartiet står upp för de värderingar som utgör grunden för ett fritt och tryggt samhälle.

  • En hållbar utveckling

För Centerpartiet är det viktigt att Aneby kommun är en levande och modern landsbygdskommun. För en långsiktigt hållbar politik måste varje fråga ställas i ljuset av ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbarhetsperspektiv. Vi vill skapa förutsättningar som möjliggör en hållbar livsstil.

  • Jobb och företagande

För att Aneby kommun ska fortsätta vara en bra plats att leva på, arbeta och trivas i krävs det att företag vill etablera sig och kan utvecklas. Då skapas nya jobb och därmed möjligheter för fler att komma in på arbetsmarknaden. Jobb är grunden för att människor ska kunna forma sina egna liv, för utveckling av hela vår kommun, för en lyckad integration och för att finansiera en god välfärd. Därför vill vi möjliggöra för fler företag att kunna utvecklas och växa.

Läs mer om vår politik under rubriken Vår politik

Följ oss gärna på facebook och Instagram, sök på Centerpartietianeby.

sol-has-bg

Filtrera nyheter:
Alla nyheter
Alla nyheter Aneby Centerpartiet
Senaste nytt

Fler nyheter från Aneby

Fler nyheter från centerpartiet.se

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.