Att vara politiker i mogen ålder

Varför vara politiker när man kan börja trappa ned, minska sitt engagemang och växla över till en mer behaglig tillvaro utan plikter?

Jo, därför att världen, Sverige, regionen och det lokala samhället där du och jag bor behöver oss! Att vara politiker är att ta ansvar, dela med sig av sin livserfarenhet, yrkeserfarenhet och kunskap som man använt nästan ett helt liv (eller i mitt fall cirka 60 år) att erövra! Det vore slöseri att lägga av och inte använda det så länge det går.

Jag kanske är född med en engagemangsgen, inte vet jag men min vilja att engagera mig i saker jag tror på och tycker är viktiga går liksom inte över för att åren går. Vilken förmån att få arbeta med frågor som jag tycker är viktiga!

 

Frihet att få leva det liv jag själv vill

Min plats på jorden är en underbar liten ort i Aneby kommun på Höglandet. Där vill jag verka och ge av min livskunskap till människor runt omkring mig. Att få bo här på vår släktgård ger mig glädje och sinnesro i själen.

Viktigt för mig är frihet att få leva det liv jag vill, att få göra egna val och så lite som möjligt styras av beslut jag inte kunnat påverka. Jag tror på människans förmåga att kunna styra och forma sina egna liv. Allas lika värde, jämlikhet och inte minst humanism är i dag ingen självklarhet, det måste vi kämpa för att få behålla!

Ansvarfull hantering av vår gemensamma ekonomi

Asylrätt för den som flyr för sitt liv motsäger inte lag och ordning i samhället och ska naturligtvis gälla lika för alla som befinner sig i landet. Dessa personer som kommer till vårt land är inte enbart en belastning för oss. Citat av Petter Stordalen ”En person som flyr från sitt hemland, som till fots tar sig genom några av världens farligaste länder, har någonting vi så väl behöver i Sverige och Norden – genomförandekraft!” Han avslutar sin krönika med orden, ”det är inte en uppoffring att få bidra och hjälpa det är en förmån. ”

I Aneby kommun har civilsamhället tillsammans med kommunen gjort en enastående prestation vad gäller integration. Värt att efterföljas.

Men säger du, våra skattepengar måste räcka till vår välfärd! Skola, polis och sjukvård med mera.

Naturligtvis, ett ansvarsfullt användande av vår gemensamma ekonomi är ett måste! Det finns mycket man kan ifrågasätta. Ett exempel är hur den administrativa personalen inom sjukvården (chefer, handläggare och administratörer dock inte vårdadministratörer) har ökat mest och med 8 000 personer eller 36 procent mellan åren 2010–2017. Under samma tid har läkargruppen ökat med 4 000 personer eller 16 procent. Sjuksköterskor har ökat med 2 procent och övrig vårdpersonal minskat! Under denna tid har befolkningen ökat med 7 procent. (källa: Vårdfokus granskning av inrapporterad data till SKL, Sveriges kommuner och landsting.)

Fler som styr och färre som vårdar! Är det så vi vill ha det? Är det ett effektivt resursutnyttjande? Det är säkert fler områden som behöver belysas ur perspektivet största möjliga samhällsnytta.

Tillgänglig och trygg vård

På Höglandet har diskussionen gått hög om vårt sjukhus vara eller inte vara. Så gott som samtliga partier har dementerat dessa rykten och sagt att det finns inget nedläggningsbeslut, det finns inte heller några sådana ambitioner. Varifrån kommer då dessa rykten? Man brukar säga ingen rök utan eld. Där det pyr är i personalsituationen. Ständig brist på personal, nedläggning av sängplatser tär på personalen och gör dem till slut uppgivna. Många ”röstar med fötterna” det vill säga slutar för att arbetsbördan blivit för tung eller förändrats på ett sådant sätt att det inte upplevs personalvänligt eller patientsäkert. Hur möter vi detta?

Vi vill ju ha en nära vård, det vill säga välfungerande vårdcentraler med hög tillgänglighet men också och kanske framför allt en högre kontinuitet än i dag, där man får träffa samma doktor och personal de flesta gånger man behöver uppsöka vårdcentralen. Vi vill ha ett Höglandssjukhus att vara stolta över med personal som mår bra och som trivs med sina arbeten - då blir också vi trygga när vi behöver sjukhusets hjälp.

Vikten av dialog utifrån våra olika perspektiv

Nu pratar alla om den ”demografiska utmaningen” framöver, det vill säga att allt färre ska försörja allt fler. De riktigt unga och de riktigt gamla blir många fler än den arbetsföra gruppen däremellan. I en sådan situation ökar ju konkurrensen om arbetskraften. Attraktivaste arbetsgivaren vinner, alltså är personalpolitiken inom välfärdsområdena oerhört viktig. Inte bara öka utbildningsplatser utan arbeta för att bli den bästa arbetsgivaren och för att den personal som i dag arbetar ska må bra och stannar kvar. Att man lyssnar på varandra! Sanningen är inte alltid det jag ser i min egen synvinkel, det kan finnas andra aspekter att väga in för båda parter. Det är bra att sjukvårdspersonal engagerar sig politiskt. Jag har stor respekt för mina kollegor med flera som bildat ett eget parti för just sjukvårdsfrågor.

Jag hade dock hellre önskat att de hade engagerat sig i befintliga partier och där använt sin kunskap och erfarenhet i dialog med övriga politiker utan sjukvårdserfarenhet innan partierna fastställer sin ståndpunkt i frågor. För just med dialogen mellan politiker som representerar ”brukarna” och politiker som representerar professionen får vi de bästa lösningarna och hamnar inte i vare sig det ena eller det andra diket. Då kommer informationen direkt från vårdmedarbetare och blir inte enbart andrahands information från tjänstemän. En studiedag eller två inom vården kan inte ersätta detta.

Jag har valt min väg framåt, vilken väg väljer du?

Använd nu din möjlighet att påverka framtiden med din rätt att rösta. Fundera över vad du har för tankar, önskemål och drivkrafter.

Jag för min del vill ha ett humanistiskt samhälle där det är möjligt att bo där man vill, landsbygd eller tätort. Är möjligt att använda sig av kommunal/regional eller privat service efter eget val.

Där vi använder våra gemensamma resurser på ett konstruktivt och klokt sätt. Där vi har ett miljötänk i alla aspekter och beslut.

Sist men inte minst, det jag brinner mest för, en sjukvård för alla med förutsättningar för en fortsatt hög medicinsk kvalitet, förbättrad kontinuitet (träffa samma läkare och personal) med en hög tillgänglighet, det vill säga sjukvård när du behöver den.

Carina Linderfalk
Läkare på Höglandet

Nr 4 på Höglandets lista för val till regionfullmäktige