• / Nyheter
  • / Beslut om efterdebitering av miljötillsyn

Beslut om efterdebitering av miljötillsyn

Kommunfullmäktige i Aneby kommun har i dag fattat beslut om nya taxor enligt miljöbalken. En viktig förändring är att tillsynsavgifter nu debiteras i efterhand.

Den 28 september beslutade kommunfullmäktige att debitering av miljötillsyn enligt miljöbalken ska ske efter det att tillsyn har genomförts. Tidigare har en årlig avgift debiterats, oavsett om tillsyn har genomförts eller inte.

- Det är viktigt att kommunen bemöter våra näringsidkare rättvist och att man inte tar betalt för arbetsuppgifter som eventuellt inte utförs. Därför är det ett oerhört viktigt beslut som i kväll har fattats av kommunfullmäktige, säger Tobias Kreuzpointner, kretsordförande Centerpartiet Aneby.

Efterhandsdebiteringen är en del i en näringslivsfrämjande arbete, men minst lika viktigt är en förberedande öppenhet mellan företagen och kommunen. Om man enkelt kan talas vid så skapas förståelse för varandras vardag. Regelkrånglet minskar, liksom administrationen. Det blir enkelt att göra rätt helt enkelt.

Stärkt företagsklimat

Nyligen presenterades Svensk Näringslivs ranking av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Aneby kommun klättrade 39 platser jämfört med 2019 och ligger i årets ranking på plats 32. Centerpartiet, tillsammans med allianspartierna i kommunen, har satsat på ett strukturerat arbete för att stärka dialogen och kontakten mellan kommunens tjänstepersoner, politiker och företagare. 2019 togs bland annat en näringslivsstrategi fram i samverkan med representanter från lokala företag inom olika branscher.

- Ett strukturerat och målmedvetet arbete ger resultat. Årets placering i företagsrankingen är med stor sannolik en effekt av att vi tillsammans har vässat kommunens näringslivsarbete det senaste året. Att fakturera avgifter för miljötillsyn i efterhand är ett led i detta arbete, avslutar Beata Allen, kommunstyrelsens ordförande.