Beslut om gemensamt ekonomiservicekontor på
Höglandet

I kväll beslutade kommunfullmäktige i Aneby kommun att tillsammans med Eksjö, Nässjö, Sävsjö och Vetlanda kommuner samt Höglandsförbundet bilda ett gemensamt ekonomiservicekontor med start den 1 december 2021.

Stärkt samverkan är avgörande för att vår kommun fortsatt ska kunna leverera välfärdstjänster med god kvalitet, men även för att kunna vara en attraktiv arbetsgivare. I en liten organisation saknas ofta resurser för utvecking som ligger i nivå med förväntningar och krav från invånare, medarbetare, myndigheter och regelverk.. Genom att Höglandskommunerna nu startar upp ett gemensamt ekonomiservicekontor får varje kommun tillgång till ett större antal medarbetare med olika kompetenser, det ger en ökad kvalitet och effektivitet och inte minst ökade möjligheter till utveckling.

-Samverkan gör oss mindre sårbara och det blir också mer attraktivt att söka sig till en större organisation som har resurser och kompetens att ligga i framkant. Jag är väldigt glad för att vi nu kan starta upp ett gemensamt ekonomiservicekontor inom Höglandsförbundet. Det är en utveckling som är självklar för direktionen för förbundet, säger Beata Allen (C), kommunstyrelsens ordförande i Aneby kommun och ledamot i direktionen för Höglandsförbundet.

De fem kommunerna på Höglandet; Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö och Vetlanda, bildade Höglandsförbundet år 2002 för att gemensamt kunna utveckla Höglandets konkurrenskraft. En betydande del av Höglandsförbundet utgörs av Höglandets IT som är Höglandskommunernas gemensamma IT-organisation. Utöver Höglandets IT finns även Höglandet Familjerätt som gemensam verksamhet.

Höglandskommunerna har en uttalad vilja att ytterligare utveckla samarbetet och samverkan.