Beata Allen

Personbild


Beata är kommunstyrelsens ordförande, ordförande i allmänna utskottet och ledamot i kommunfullmäktige samt styrelseledamot i Centerpartiet i Aneby.

Sedan den 1 januari 2019 är Beata kommunstyrelsens ordförande.

Vem är du Beata?

Jag bor i Aneby tätort, är mamma till två söner, födda -91 och -01. Även de har ett stort samhällsengagemang. Jag har varit aktiv i kommunpolitiken sedan 2011. Under mandatperioden 2015-2018 var jag ordförande i sociala utskottet.

Jag är medlem i Centerkvinnorna, för oss är liberal feminism inte bara kvinnors kamp för jämställdhet utan alla människors kamp för friheten att vara sig själv. 

Jag brinner för en sammanhållen grön kommun, trygghet för alla, ett jämställt och likabehandlande samhälle, ungas delaktighet och hållbar näringslivsutveckling. Den kommunala organisationen ska i första hand fokusera på sina kärnverksamheter och leverera välfärd med god kvalitet till våra invånare.

På fritiden blir det gärna bio, konserter, friluftsliv och vällagad mat, självklart med svenska råvaror så långt det är möjligt.

Varför en röst på Centerpartiet?

För mig är valet av parti enkelt och självklart. Jag är stolt över att få tillhöra ett liberalt och grönt parti och att få vara delaktig i att förverkliga en politik som så tydligt står upp för jämställdhet, medmänsklighet, öppenhet och tolerans. Rätten att få vara den man är och få älska den man vill. Ett parti med den enskilda människan som utgångspunkt. Där trygghet är en förutsättning för att männsikor ska kunna leva sina liv i frihet och få vård och stöd när man behöver.

Centerpartiet är också ett parti med en miljö- och klimatpolitik som går hand i hand med tillväxt och gröna jobb. Klimatet räddas inte genom att stoppa tillväxten och blicka bakåt. Jobb och företagande är ytterligare en stark anledning till varför jag väljer Centerpartiet. Starka och växande företag ger jobb och den välfärd som vi alla tar del av. Därför driver Centerpartiet en företagspolitik som fokuserar mer på möjligheter och mindre på krångel.

Det går inte att hoppa över landsbygdspolitiken, jag har ju ändå under 20 år arbetat med frågor som berör landsbygdsutveckling. Landsbygden är också själen i vårt parti. I Sverige ska alla kunna leva och förverkliga sina drömmar, oavsett var man bor. Vi behöver landsbygdens gröna näringar, där klimatsmart mat och förnybar energi produceras. Grunden för den gröna omställningen, som behövs för att möta klimathotet finns ofta på landsbygden. I Centerpartiets Sverige behöver hela landet bidra och det finns ingen konflikt mellan stad och landsbygd.

Detta är några av de grundläggande värderingar som styr mig och mina drivkrafter i kommunpolitiken i Aneby kommun.

Kontakta Beata Allen

Kontakta Beata

Uppgifter om personer som kontaktar Centerpartiet
Om du kontaktar Centerpartiet via e-post lagras din e-postadress och de uppgifter du skriver i meddelandet i vårt e-post- och ärendehanteringssystem. Vi behåller uppgifterna i våra system så länge som de behövs för att kunna hantera ditt ärende och eventuell uppföljning av det.
Läs mer https://www.centerpartiet.se/gdpr

Tack för ditt meddelande!

Något gick fel....

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.