Om Centerpartiet på andra språk

Här presenterar medlemmar från Centerpartiet Jönköpings län vår politik på sina modersmål.

Meghdad Ramazani om Centerpartiet på persiska.

Dler Zandi om Centerpartiet på arabiska.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.