• / Nyheter
  • / JA! Vi vill fortsätta styra Regionen

JA! Vi vill fortsätta styra Regionen

Idag 7 maj höll Alliansen i Jönköpings län gemensam presskonferens för att presentera sin valplattform till regionvalet i höst. Målet är att nå 41 mandat, och därmed majoritet i regionfullmäktige. Prioriteringar ligger på en god ekonomi, och att få landets bästa sjukvård.

Målen ska uppnås utan att höja skatten. För det krävs en god ekonomi, konstaterar regionstyrelsens ordförande Malin Wengholm (M):

Vårt mål är att bli landets fjärde tillväxteregion med landets bästa hälso- och sjukvård. För att kunna nå dit så krävs det att vi har ordning och reda i ekonomin, en bra medarbetarpolitik.

Dessutom ska primärvården byggas ut, och ytterligare 100 karriärstjänster för sjuksköterskor tillsättas. Ett måste för att klara den demografiska utmaningen, säger Mia Frisk (KD).

För Centerpartiet är prioteringar av järnväg en av de viktigaste frågorna. Rune Backlund (C) konstaterar:

– Vi hoppas ju att beslutet om att bygga nya stambanor för det nya höghastighetståget kommer till stånd snart. Då blir ju själva genomförandet av den frågan en av våra absolut viktigaste frågor. Sedan har vi ju upprustningen av vårt eget järnvägsnät i länet som den andra stora viktiga frågan.

Läs mer i SVT.