Tranås
Centerpartiet lokalt

Valprogram

Valprogram 2018

För oss i Centerpartiet är det viktigt med utveckling i hela kommunen, livskraftiga
orter och en bärkraftig landsbygd.

Jobben är nyckeln till minskade klyftor i samhället

Därför vill vi:
➡ att fler ska få chansen att jobba, utbilda sig och försörja sig själva.
➡ underlätta för dig som är beredd att starta företag och anställa, exempelvis med hjälp av en kontaktperson på näringslivsbolaget.
➡ satsa på en skola som matchar efterfrågan och gör fler arbetssökande anställningsbara.


Miljön och klimatet är nyckeln till en trygg framtid
Därför vill vi:
➡ att Tranås kommun ska vara oberoende av olja, bensin och diesel och bli självförsörjande på el och förnybara drivmedel.
➡ satsa på en flexibel kollektivtrafik som ökar servicen för alla i Tranås kommun.
➡ långsiktigt byta ut kommunens transportfordon till eldrift eller biogas.
➡ minska riskerna för gifter och skadliga ämnen i vår vardag.


Trygghet och mångfald är nyckeln till utveckling
Därför vill vi:
➡ att det ska finnas en fungerande vård- och omsorg och att en polis finns på plats när det behövs.
➡ öka dialogen med alla som bor i kommunen samt bidra till nya mötesplatser för gemenskap och utveckling.
➡ stödja föreningslivet och hjälporganisationer som med ideell tid och kraft skapar gemenskap och engagemang
➡ ökat stöd till aktiviteter som bidrar till fler mötesplatser och bättre integration


Maten och fysisk aktivitet är nyckeln till ett friskare liv
Därför vill vi:
➡ fortsätta bygga fler tillagningskök i skola och omsorg.
➡ säkra att kommunen köper svenska råvaror och livsmedel samt bidrar till att öka andelen närproducerat.
➡ satsa på fysisk rörelse minst 20 minuter varje dag för alla barn och ungdomar i skolan.
➡ långsiktigt bygga ut cykelbanor i hela kommunen.
➡ stödja ideella krafter som jobbar för ett friskare Tranås.


Vill du veta mer?

Följ oss gärna på www.facebook.com/ctranas/ eller läs på www.centerpartiet.se/tranas