Vår politik

Det är dags att se hela kommunens utveckling. Vi vill öka jämställdheten, utveckla företagandet och stärka det förebyggande arbetet inom skola och omsorg. Vi vill skapa ett grönare samhälle där medmänslighet råder. För ett bra och tryggt liv i vår kommun.

 


Hela kommunen växer hållbartSkolan byggs från grundenTidiga insatser för ett bättre livEtt tryggare och säkrare Tranås* Vi vill stärka entreprenörskapet och företagandet i hela kommunen.* Vi vill att Tranås kommun är oberoende av fossila bränslen och självförsörjande på förnybar energi.* Vi vill se fler hållbara energilösningar, exempelvis småskalig biogas, och utveckla nyaformer för energilagring.* Vi vill stärka samarbetet med våra lokala producenter och öka andelen lokalt producerade livsmedel i kommunens kök.* Vi vill lyfta arbetet med klimatanpassning och hållbart byggande.* Vi vill se lokala utvecklings- och investeringsplaner för hela kommunen.* Vi vill ha en utbyggd kollektivtrafik, kommunal närvaro och samhällsservice i hela kommunen.* Vi vill se fler vuxna i skolan.* Vi vill stärka våra yrkesförberedande gymnasieprogram.* Vi vill lyfta skolgårdarnas betydelse för barnens välmående.* Vi vill fokusera på skolmatens betydelse och tillagningskök på alla enheter.* Vi vill förbättra skolskjutsarna och skapa säkra skolvägar till alla våra skolor.* Vi vill stärka kulturskolan och bredda barns möjligheter att ta del av utbudet.* Vi vill satsa på mer fysisk rörelse i skolan.* Vi vill stärka det förebyggande arbetet inom öppenvården och familjeverksamheten.* Vi vill utveckla arbetet kring Nära vård.* Vi vill fokusera på våra äldre genom att stärka framtidens äldreomsorg.* Vi vill ha fokus på hälsa genom näringsriktig och närlagad mat.* Vi vill att fler ska få chansen att jobba, utbilda sig och försörja sig själva.* Vi vill satsa på psykiskt välmående i skolan.* Vi vill skapa större kunskap om hur och var våra äldre vill bo.* Vi vill stärka Tranås kommuns arbete med krisberedskap och självförsörjning.* Vi vill fokusera på arbetet kring våld i nära relationer.* Vi vill satsa på trygghetsvandringar och medborgardialog för att skapa en tryggare boendemiljö.* Vi vill stärka samarbetet mellan kommunen, polisen och andra goda krafter i samhället.* Vi vill öka möjligheterna att cykla säkert i hela kommunen och koppla ihop våra kommundelar med trygga och framkomliga cykelleder.* Vi vill minska riskerna för gifter och skadliga ämnen i vår vardag.
Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.