Vår politik

Jobben är nyckeln till minskade klyftor i samhället

Därför vill vi:

 • att flera ska få chansen att jobba, utbilda sig och försörja sig själva
 • underlätta för dig som är beredd att starta företag och anställa, exempelvis med hjälp av en kontaktperson på näringslivsbolaget.
 • satsa på en skola som matchar efterfrågan och gör fler arbetssökande anstälningsbara.

Miljön och klimatet är nyckeln till en trygg framtid

Därför vill vi:

 • att Tranås kommun ska vara oberoende av olja, bensin och diesel och bli självförsörjande på el och förnybara drivmedel.
 • satsa på en flexibel kollektivtrafik som ökar servicen för alla i hela Tranås kommun.
 • långsiktigt byta ut kommunens transportfordon till eldrift eller biogas.
 • minska riskerna för gifter och skadliga ämnen i vår vardag.

trygghet och mångfald är nyckeln till utveckling

Därför vill vi:

 • att det ska finnas en fungerande vård- och omsorg och att polis finns på plats när det behövs.
 • öka dialogen med alla som bor i kommunen samt bidra till flera mötesplatser för gemenskap och utveckling.
 • stödja föreningslivet och hjälporganisationer som med ideell tid och kraft skapar gemenskap och engagemang.
 • ökat stöd till aktiviteter som bidrar till fler mötesplatser och bättre integration.

maten och fysisk aktivitet är nyckeln till ett friskare liv

Därför vill vi:

 • införa hälsocenter med fokus på att förebygga ohälsa, snarare än att bota symtom.
 • fortsätta bygga fler tillagningskök i skola och omsorg.
 • säkra att kommunen köper svenska råvaror och livsmedel samt bidrar till att öka andelen närproducerat.
 • satsa på fysisk rörelse minst 20 minuter varje dag för alla barn och ungdomar i skolan.
 • långsiktigt bygga ut cykelbanor i hela kommunen.
 • stödja ideella krafter som jobbar för ett friskare Tranås.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.