Kyrkan

Dags att nominera kandidater till kyrkovalet 2021. Nu ska vi se till att arbeta för Kyrkans bästa i Adelöv, Linderås och Säby församling. Lämna namn till Leif Andersson, leif.andersson (a) centerpartiet.se eller ring 070-379 34 13

Några av våra kandidater i kyrkovalet, Frv Bodil Nordgren, Stefan Gustafson, Gösta Ripenås, Boel Lago, Leif Andersson

Närodlad politik för en öppen folkkyrka

Församlingarna i Adelöv, Linderås och Säby utgör grunden för kyrkans verksamhet, i en folkkyrka öppen för alla.

Vi arbetar för:

  • Att bevara våra församlingar som utgör grunden för kyrkans verksamhet.
  • Att vår värdefulla barn- och ungdomsverksamhet kan bestå och utvecklas i alla församlingarna, och därigenom utgöra en viktig resurs för kyrkans framtid.
  • Att stödja musikverksamheten som en betydelsefull del i gudstjänstliv och församlingsarbete.
  • Att stärka församlingsbornas delaktighet i församlingsarbetet.
  • Att öka samverkan mellan kyrkan, föreningar och organisationer i bygden.

Framtidstro

Centerpartiet har engagemang och hjärta för kyrkans framtid. Vi står för en öppen folkkyrka, där vi inte utestänger någon, med stark lokal förankring i Adelöv, Linderås och Säby församlingar.

Vi tror på varje människas förmåga att själv forma sin framtid, oavsett var du bor och varifrån du kommer. Vi vill att kyrkan i Tranås ska vara en kraft för tolerans och en plats för gemenskap. Kyrkans företrädare ska vara närvarande i vardagen och finnas på plats både i glädje och sorg.

Centerpartiet värnar om och vill utveckla det ideella engagemanget i gudstjänster och annan församlingsverksamhet. Kulturlivet är viktigt, inte minst körsången som är en källa till glädje och gemenskap.

Förtroendevalda i Svenska kyrkan

Kyrkofullmäktige
Ordinarie

Leif Andersson, Säby, Ordförande
Stefan Gustafsson, Adelöv
Gösta Ripenås, Linderås
Bodil Nordgren, Säby

Ersättare
Henric Folkesson, Linderås
Boel Lago, Säby
Kyrkoråd
Ordinarie
Stefan Gustafsson, Adelöv, vice ordförande
Gösta Ripenås, Linderås
Ersättare
Leif Andersson, Säby

Stefan Gustafsson

Kyrkan betyder mycket för mig. Det är en plats för gemenskap, för glädje, men den finns också där när sorgen knackar på. Svenska kyrkan har ett viktigt uppdrag i att förmedla hopp och framtidstro. Hjärtefrågor är att vi kan hitta mötesplatser där barn och vuxna får dela erfarenheter av att leva och formulera visioner för framtiden. Det är viktigt med ett levande församlingsliv i alla våra församlingar

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.