Kyrkan

Vi har flera aktiva i Svenska Kyrkan. Kyrkorådets ordförande är Stefan Gustafsson. Ledamot är Gösta Ripenås och ersättare Leif Andersson. I kyrkofullmäktige sitter Stefan Gustafsson, Leif Andersson, Gösta Ripenås, Bodil Nordgren, Henric Folkesson och Boel Lago

Våra kandidater till Tranås kyrkofullmäktige

Fr.v. Gösta Ripenås, Leif Andersson, Carin Levin, Boel Lago, Karin Andersson, Stefan Gustafsson, Bodil Nordgren, Henric Folkesson

Ge kraft åt varje människa

Församlingarna i Adelöv, Linderås och Säby utgör grunden för kyrkans verksamhet, i en folkkyrka öppen för alla.

Vi arbetar för:

 • Att bevara våra församlingar som utgör grunden för kyrkans verksamhet.
 • Att vår värdefulla barn- och ungdomsverksamhet kan bestå och utvecklas i alla församlingarna, och därigenom utgöra en viktig resurs för kyrkans framtid.
 • Att stödja musikverksamheten som en betydelsefull del i gudstjänstliv och församlingsarbete.
 • Att stärka församlingsbornas delaktighet i församlingsarbetet.
 • Att öka samverkan mellan kyrkan, föreningar och organisationer i bygden.

Röst för Framtidstro, hållbarhet och medmänsklighet

Centerpartiet har engagemang och hjärta för kyrkans framtid. Vi står för en öppen folkkyrka, där vi inte utestänger någon, med stark lokal förankring i Adelöv, Linderås och Säby församlingar.

Vi tror på varje människas förmåga att själv forma sin framtid, oavsett var du bor och varifrån du kommer. Vi vill att kyrkan i Tranås ska vara en kraft för tolerans och en plats för gemenskap. Kyrkans företrädare ska vara närvarande i vardagen och finnas på plats både i glädje och sorg.

Centerpartiet värnar om och vill utveckla det ideella engagemanget i gudstjänster och annan församlingsverksamhet. Kulturlivet är viktigt, inte minst körsången som är en källa till glädje och gemenskap.

Svenska kyrkan i Adelöv, Linderås och Säby församlingar ska vara en öppen folkkyrka, tillgänglig för alla i både glädje och sorg och erbjuder tröst och stöd i livets alla skeenden. Våra gudstjänster ska vara utformade så att människor i alla åldrar kan känna sig välkomna och delaktiga i dem. (Matteus 18:20)

Barn och ungas idéer ska få ta plats i kyrkans verksamhet. Lärande och gemenskap genom barnverksamhet, konfirmationstid och senare i livet är angelägen verksamhet. (Markus 10:13-16)

Vi står upp för alla människors lika värde, frihet att vara sig själva och kunna forma sin egen framtid. Centerpartiet är en modig röst mot främlingsfientlighet för en öppen och tillgänglig folkkyrka. (Matteus 7:12)

Kyrkans verksamhet ska präglas av ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart sätt. Människan fick uppdraget att förvalta skapelsen, därför är klimat- och miljöarbetet viktigt. (1:a Mosebok 2:15)

Vilken är den viktigaste frågan för er nomineringsgrupp?

Stefan Gustafson: ”För mig är kyrkan en plats som finns där för oss alla, i varje skede av livet. Det är en plats för gemenskap, för glädje, men den finns också där när sorgen knackar på. Hjärtefrågor är att vi kan hitta mötesplatser där barn och vuxna får dela erfarenheter för framtiden. Det är viktigt med ett levande församlingsliv i alla våra tre församlingar, en öppen folkkyrka, som finns där för dig när du behöver den. Som låter dig vara en del av en gemenskap, oavsett vem du är.”

Detta vill vi prioritera i församlingslivet

 • Gemenskap genom berörande gudstjänster, där även det digitala mötet har en viktig roll.
 • Lärande genom barnverksamhet, konfirmationstid och senare i livet.
 • Diakoni som en samverkande kraft i det öppna samhället.
 • Att växa som kristna tillsammans med nya grupper av människor.
 • Att ge församlingsråden starkare och tydligare mandat.
 • Ett varierat musikliv där lokala aktörer får plats.
 • Att stödja och utveckla det ideella engagemanget.
 • Att vårda vårt kulturarv, kyrkor, kapell och kyrkogårdar som rymmer vår kyrkliga historia.
 • Att anpassa kyrkorummen efter lokala behov och bli mer klimatsmarta t.ex genom energieffektivisering

Linköpings stiftsfullmäktige

Leif Andersson, Gruppledare

KYRKOMÖTET

Ersättare : Leif Andersson

Vilka är era hjärtefrågor? En stark röst för en nära och aktiv folkkyrka i Adelöv, Linderås och Säby församlingar som är engagerad, öppen och tillgänglig. Som med mod står upp för värme, medmänsklighet och en grön omställning.

Behövs förtroendevalda i Svenska kyrkan? Svenska kyrkan och hur den styrs är långt från perfekt. Det är ett ständigt pågående arbete som började med Martin Luther och som vi förvaltar och fortsätter än idag. Nuvarande system för kyrkoval må ta tid och pengar, men det är demokratiskt och ger alla medlemmar samma rätt och röst och det är angeläget att medlemmar kan bestämma vilka värderingar som ska styra nu och i framtiden.

Läs mer: www.centerpartiet.se/tranas

Förtroendevalda i Svenska kyrkan

Kyrkofullmäktige
Ordinarie

Leif Andersson, Säby,
Stefan Gustafsson, Adelöv
Gösta Ripenås, Linderås
Bodil Nordgren, Säby

Ersättare
Henric Folkesson, Linderås
Boel Lago, Säby

Kyrkoråd
Ordinarie
Stefan Gustafsson, Adelöv, ordförande
Gösta Ripenås, Linderås

Ersättare
Leif Andersson, Säby

Stefan Gustafsson

Kyrkan betyder mycket för mig. Det är en plats för gemenskap, för glädje, men den finns också där när sorgen knackar på. Svenska kyrkan har ett viktigt uppdrag i att förmedla hopp och framtidstro. Hjärtefrågor är att vi kan hitta mötesplatser där barn och vuxna får dela erfarenheter av att leva och formulera visioner för framtiden. Det är viktigt med ett levande församlingsliv i alla våra församlingar

Leif Andersson

En öppen folkkyrka
Svenska kyrkan ska vara öppen och finnas för alla. Särskilt de som är utsatta, ensamma eller på flykt. Kyrkan ska tydligt bemöta främlingsfientliga och odemokratiska krafter. Svenska kyrkan ska verka för alla människors lika rättigheter och värde samt bejaka öppenhet och tolerans.


Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.