Förtroendevalda för centerpartiet 2022-2026

Här följer våra nya förtroendevalda. för kommande mandatperiod i Tranås kommun

Kommunstyrelsen
Ledamot och arbetsutskott: Carin Levin
Ersättare: Olof Göransson, samt vice ordförande landsbygdsrådet

Barn- och utbildningsnämnden
Ledamot: Stefan Gustafsson
Ersättare: Inger Walleng

Socialnämnden
Ledamot: Johanna Lind
Ersättare: Meqdad Ramazani

Kultur- och fritidsnämnden
Ersättare: Johanna Gustafsson

Bygg- och miljönämnden
Ordinarie ledamot: Anna Lidgren
Ersättare: Dina Eminovic

Teknik- och griftegårdsnämnden
Ledamot: Leif Andersson

Revision
Ledamot: Christina Gustafsson

Valnämnd
Ledamot: Bodil Nordgren
Ersättare: Ola Åkerö

Demokratikommittén
Ordinarie ledamot: Carin Levin

Tranås energi
Ersättare: Emelie Ottosson

Regionfullmäktige:
Ordinarie ledamot:
Leif Andersson

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.