Tranås
Centerpartiet lokalt
  • / Förtroendevalda

Förtroendevalda för centerpartiet i TRanås

Förtroendevalda 2018-2022

Här följer våra nya förtroendevalda. förkommande mandatperiod

 

Kommunstyrelsen

2:e vice KS-ordf 2018-2019, Ledamot

Carin Wallin

Ersättare

Stefan Gustafsson, samt ordförande landsbygdsrådet

Barn- och utbildningsnämnden

Ordinarie

Dina Sacic

Ersättare

Johanna Lind

Socialnämnd

Ordförande

Magnus Nordgren

Ersättare

Leif Andersson

Kultur och fritidsnämnd

Ordinarie

Chatrine Schander-Ljungquist

Ersättare

Johanna Lind

Bygg och miljönämnd

Ordinarie

Leif Andersson

Ersättare

Klara Ekengard

Teknik och griftegårdsnämnd

Ordinarie

Patrik Lindgren

Ersättare

Kenth Carlsson

Revision

Vice ordförande

Christina Gustafsson

Valnämnd

Ordinarie

Boel Lago

Ersättare

Bodil Nordgren

Demokratikommittén

Ordinarie

Eva Engström

Tranåsbostäder

Ersättare

Bodil Nordgren

Tranås energi

Ordförande

David Hultman

Ersättare

Mikael Gustafsson

Regionfullmäktige

ordinarie

Leif Andersson

Text