• / Arkiv
  • / Årsmötestid

Årsmötestid

Bild

Välkomna till alla de årsmöten vi nu genomför i våra avdelningar, krets och distrikt. Det är ett utmärkt tillfälle att summera det år som varit och planera för aktiviteter det kommande året. Aktiva medlemmar är grunden för den politik vi formar. Det är därför viktigt att vi lyckas få med nya sympatisörer på våra aktiviteter, som kan vara med och forma vår politik.

För Hultsfreds kommuns del är vi inne i en expansiv fas. Från nov -15 t.o.m. juni -16 färdigställs 53 lägenheter, vi börjar bygga ny förskola i Virserum, vi anslår ca 20 mkr till andra investeringar inom skolans område. Vi behöver ändå ytterligare lokaler och lärare, pga asylsituationen.

Vi har fått statliga medel för att täcka upp kostnader och möta behov inom asylmottagandet, och vi planerar för att använda 17 mkr under 2016 och 34 mkr under 2017 för att bla anställa personal, men även på satsningar för att fler ska komma i arbete.

/Lars Rosander