Hur vill du ha det?

Bild

Insändare 2018-08-27

 

Centerpartiet, Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet har sedan januari 2011 haft ledningen i Hultsfreds kommun. Äldreomsorgen hade under en längre tid kritiserats och vi kände ett tydligt uppdrag från väljarna att sätta den enskildes behov och önskemål i fokus.

Tre tydliga mål beslutades att arbeta utifrån:

  • Att den enskilde påverkar sin vardag.
  • Att den enskilde bemöts på ett respektfullt sätt.
  • Att den enskilde känner trygghet i boendet.

Det började med att Hultsfreds kommun sökte statsbidrag ämnade för att höja kvalitén i äldreomsorgen som dåvarande socialminister, Maria Larsson Kd, tog initiativ till. Därefter har vi årligen avsatt utbildningspengar för att uppnå målen. Utbildningar där hela personalgrupper går samma utbildning och på så sätt gemensamt kan göra skillnad i det vardagliga arbetet. Äldre som får hjälp av hemtjänst och på Särskilt boende har årligen i 10 års tid fått ge sina synpunkter på hur de upplever äldreomsorgen, det senaste resultatet av sådan undersökning var det bästa på 10 år. Det är ett stort erkännande till personalen och deras chefer, att de ser och lyssnar till den enskilde individen. Det är också ett erkännande för en tydlig och målinriktad äldreomsorg som gjort skillnad. Det har också gjort skillnad för personalen som via senare resultat i medarbetarundersökningar uttryckt en ökad stolthet för sitt arbete samt känner en ökad delaktighet i sitt arbete. Det är viktigt att arbeta och synliggöra de mjuka värdena och fånga upp känslor och hur äldre upplever sin situation. Vi ska alltid ta med oss att en sjuklig demens är en begränsad defekt i hjärnfunktionen och att kvarvarande hjärnfunktion, med rätt bemötande av omgivningen, kan fortsätta ge den enskilde ett förhållandevis bra och meningsfull vardag. Vi vill fortsätta stimulera frivilligverksamheten och deras fantastiska insatser. Vi ska bemöta anhöriga på ett respektfullt sätt och samarbeta med dem. Vi söker nu väljarnas förtroende att fortsätta på den inslagna vägen att ge de äldre ett värdigt liv på ålderns höst.

Per-Inge Pettersson, C

Conny Daag, M

Monica Bergh, KD

Börje Helgesson, L

Carina Erlandsson, MP

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.