Kommuninvest

Kommuninvest ekonomisk förening, ombud

Lars Rosander, Ersättare