Kretsstyrelse

I Kretsstyrelsen i Hultsfred Kommun och avdelningsstyrelserna är dem som är navet i organisationen, med andra ord de som har ansvar för att driva centerpartiet organisatoriskt. Hultsfreds kommun kretsstyrelse har följande sammansättning:

Ulf Larsson, ordförande

Ronny Ohlsson, viceordförande

Lars Rosander

Per-Inge Pettersson

Antje Rohde

Ulf Borg

Maik Rohde Sekreterare

Lennart Eklund 

 

 

 

 


 

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.