Miljö- och byggnadsnämnden

Ulf Larsson, Ledarmot

Lennart Odenfrund, Ersättare