Nämdeman

Nämndemän vid Kalmar Tingsrätt

Gunilla Aronsson, Nämdeman