Gruppmöte måndagen den 6/2

Kommunhuset

Kallelse/inbjudan till Gruppmöte

Härmed kallas alla förtroendevalda (c) till gruppmöte. Gruppen är därutöver öppen för alla  fullmäktigekandidater och övriga intresserade som är medlemmar i Centerpartiet. Välkommen!

Tid: 18.30-21.00
Plats: Björken, Kommunkontoret