Kontaktpersoner

Kretsordförande
Maria Robertsson
maria.robertsson@monsteras.se

1:e Vice-Kretsordförande, Webbansvarig
Björn Kuhlmann
bjorn.kuhlmann@centerpartiet.se

Kommunstyrelsens ordförande
Anders Johansson
anders.johansson@monsteras.se