Vår politik

Ett valprogram för medborgarnas bästa

Även i en orolig omvärld ska Mönsterås kommun vara en trygg och säker plats. Centerpartiets vision är att Mönsterås ska vara den bästa kommunen att bo, verka och leva i oavsett ålder. För oss är det alltid medborgaren som står i centrum. Det är människorna i Mönsterås kommun som Centerpartiet är till för och som vår politik ska gynna.

Vår politik skall omfatta alla människor. För oss är alla lika mycket värda. Oavsett var du kommer ifrån, vilket kön du har eller vilken religion du tillhör. Medmänsklighet, integration och möjlighet för alla att bli en del av samhället är viktiga frågor för oss. Vår ambition är att de människor som kommer till vår kommun ska känna sig välkomna och vid behov lära sig svenska, få utbildning och komma ut i arbetslivet.

För Centerpartiet är det viktigt att tillvarata växtkraften i hela kommunen, både i tätorterna och på landsbygden. Vi ska verka för ett gott näringslivsklimat som ger goda förutsättningar för företagen att utvecklas och attrahera nya att etablera sig i vår kommun. Stabila och växande företag skapar fler jobb, vilket leder till mer skattepengar som finansierar vår gemensamma välfärd.

Skolan samt omsorgen om äldre och andra utsatta grupper i samhället tillhör kommunens viktigaste ansvarsområden. Det är också till de verksamheterna som de flesta av våra kommunala skattepengar går. I Mönsterås kommun satsar vi lite extra resurser inom de här områdena jämfört med andra kommuner. Det är vi i Centerpartiet stolta över, för vi tycker att det är extra viktigt.

Vår partifärg är grön. Det passar bra eftersom våra rötter finns på landsbygden och i de gröna näringarna, men också eftersom vi vill driva en aktiv miljöpolitik. Vi måste ställa om vårt samhälle till att bli mera hållbart och vi måste fasa ut de fossila energikällorna. Centerpartiet vill ersätta det fossila med förnyelsebara alternativ som vi har goda förutsättningar att producera själva i Sverige. På så sätt gör vi både en insats för miljön och klimatet samtidigt som vi minskar vårt beroende av andra länder i en orolig omvärld.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.