• / Nämnder
  • / Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden har ansvar för all verksamhet inom det offentliga skolväsendet.

Nämndens uppgifter omfattar förskola, fritidshem, pedagogisk verksamhet, förskoleklass, grundskola, gymnasieskola, särskola, kommunal vuxenutbildning inklusive uppdragsutbildning samt svenska undervisning för invandrare.

Nämndens uppgifter omfattar även högskolecentrum, kommunala musik- och kulturskolan, fritidsgårdsverksamheten och fritidsaktiviteter i olika former samt ungdomsråd.

Centerpartiets 4 ledamöter och 4 ersättare

Jacqueline Doohan, ordförande
Sarah Johansson
Johanna Landberg
Anna- Lena Josefsson

Christine Dahlgren
Anna Vuorijärvi
Jusuf Causevic
Michael Erenius