• / Nämnder
  • / Kultur och fritidsnämnden

Kultur och fritidsnämnden

Kultur och fritidsnämnden

Kulturnämnden ansvarar för den kommunala kulturverksamheten och biblioteken. Nämnden arbetar för att bevara kulturhistoriskt värdefulla byggnader, anläggningar och miljöer. Fritidsnämnden är det primära politiska kontaktorganet för de föreningar och organisationer i Mönsterås kommun med en aktiv ungdomsverksamhet.

Kulturnämnden samarbetar med föreningar och organisationer med kulturell inriktning, och fördelar bidrag och stöd till lokala kulturföreningar, studieorganisationernas och kulturella arrangemang. Nämnden ger också stöd till hembygdsvårdande verksamhet, lokalhistorisk forskning och annan kulturell verksamhet. Fritidsnämnden fördelar bidrag och stöd till kommunens föreningar och arbetar för att bevara och utveckla kommunens breda förenings- och fritidsliv.

Fritidsnämnden ansvarar för drift och underhåll av idrottsanläggningar, motionsspår samt lokalbokningar i kommunens sport- och gymnastikhallar.

Centerpartiets ledamöter och ersättare

Maria Robertsson, Ordförande
Camilla Löfström
Reidun Ullström
Helena Rosenberg


Thomas Halkjaer
Mona Håkansson
Martin Lagerwall