Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för den kommunala kulturverksamheten och biblioteken. Nämnden arbetar för att bevara kulturhistoriskt värdefulla byggnader, anläggningar och miljöer.

Nämnden samarbetar med föreningar och organisationer med kulturell inriktning, och fördelar bidrag och stöd till lokala kulturföreningar, studieorganisationernas och kulturella arrangemang. Nämnden ger också stöd till hembygdsvårdande verksamhet, lokalhistorisk forskning och annan kulturell verksamhet.

Nämnden har dessutom ansvar för kontakten med de föreningar i kommunen som bedriver ungdomsverksamhet eller verksamhet inom kultur. Kultur- och fritidsnämnden ansvarar även för idrottsanläggningar och motionsspår, och arbetar för att bevara och utveckla kommunens breda förenings- och fritidsliv.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.