Valnämnden

Valnämnden administrerar, organiserar och anordnar allmänna val, val till Europaparlamentet samt folkomröstningar.

Centerpartiets 3 ledamöter och 2 ersättare  

Sara Widerström, ordförande
Emma Sahlén
Marie Simonsson

Magnus Gustafsson
Anna Isaksson

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.