Valnämnden

Valnämnden administrerar, organiserar och anordnar allmänna val, val till Europaparlamentet samt folkomröstningar.

Centerpartiets 3 ledamöter och 2 ersättare  

Sara Widerström, ordförande
Emma Sahlén
Marie Simonsson

Magnus Gustafsson
Anna Isaksson