Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Fullmäktige ska besluta i ärenden av principiell betydelse eller annan större vikt för kommunen, främst

  1. mål och riktlinjer för verksamheten, budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor
  2. nämndernas organisation och verksamhetsformer
  3. val av ledamöter och ersättare i nämnder och beredningar
  4. val av revisorer och revisorsersättare,
  5. grunderna för ekonomiska förmåner till förtroendevalda
  6. årsredovisning och ansvarsfrihet
  7. folkomröstning i kommunen

Centerpartiets ledamöter och ersättare

Jens Robertsson, ordförande
Anders Johansson
Agnetha Landberg
Ann Petersson
Roland Åkesson
Carina Holmberg-Olofsson
Jacqueline Doohan
Jimmy Persson
Magnus Gustafsson
Katharina Johansson
Sarah Johansson
Maria Robertsson
Håkan Spärlin
Johanna Landberg
Anna Isaksson
Anna-Lena Josefsson
Reidun Ullström
Lars Magnusson


Sara Widerström
Martin Lagerwall
Michael Erenius
Camilla Löfström
Diana Axelsson-Olsson
Bo Larsen
Helena Rosenberg
Thomas Halkjaer
Jusuf Causevic