Mönsterås
Centerpartiet lokalt

Styrelsen för Ålems Energi AB

Ålems Energi

Bolagets syfte är att enligt god teknisk praxis och med optimalt resursutnyttjande svara för energiförsörjning i de södra delarna av Mönsterås kommun.