Styrelsen för Ålems Energi AB

Ålems Energi

Bolagets syfte är att enligt god teknisk praxis och med optimalt resursutnyttjande svara för energiförsörjning i de södra delarna av Mönsterås kommun.

Centerpartiets 3 ledamöter och 2 ersättare

Håkan Sjöborg, ordförande
Bo Larsen
Joel Persson

Juha Vuorijärvi
Sören Nilsson