Styrelsen för Ålems Energi AB

Ålems Energi

Bolagets syfte är att enligt god teknisk praxis och med optimalt resursutnyttjande svara för energiförsörjning i de södra delarna av Mönsterås kommun.

Centerpartiets 3 ledamöter och 2 ersättare

Håkan Sjöborg, ordförande
Bo Larsen
Joel Persson

Juha Vuorijärvi
Sören Nilsson

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.