Styrelsen för Mönsterås Bostäder

Mönsteråsbostäder

Bolagets uppgift är att främja bostadsförsörjningen i Mönsterås kommun.

Centerpartiets 4 ledamöter och 2 ersättare

Roland Åkesson, Ordförande
Jimmy Persson
Sarah Johansson
Emma Magnusson

Inge Josefsson
Eva Nilsson