Styrelsen för Mönsterås Bostäder

Mönsteråsbostäder

Bolagets uppgift är att främja bostadsförsörjningen i Mönsterås kommun.

Centerpartiets 4 ledamöter och 2 ersättare

Roland Åkesson, Ordförande
Jimmy Persson
Sarah Johansson
Emma Magnusson

Therese Erenius
Eva Nilsson

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.