Ökat beredskap, säkerhet och trygghet

Rysslands/Putins hänsynslösa och brutala krig skördar dagligen liv och skapar förödelse i Ukraina. Kriget hotar även Europas och därmed Sveriges säkerhet. Kriget påverkar även den ekonomiska utvecklingen i Europa, nationellt och kommunalt. Staten har ansvaret för nationell säkerhet och försvar samt att hjälpa och skydda människor från brott. Kommunen har samarbete med polisen och vi har också haft stor framgång i att stärka polisens närvaro i vår kommun.

Mönsterås kommun har ansvar för att förebygga och åtgärda oönskade händelser inom den egna organisationen och inom kommunens geografiska område. Kommunen ska ha beredskap för att mildra effekterna av eventuella störningar, förluster och skador. Samarbetet med Länsstyrelsen och andra myndigheter är viktigt. Räddningstjänsten och samarbetet inom Räddningstjänstförbundet är avgörande för att förebygga och bekämpa olyckor.

Centerpartiet i Mönsterås kommun vill:

  • Öka människors säkerhet och trygghet i hela Mönsterås Kommun
  • Stärka robustheten och leveranssäkerheten i alla grundläggande försörjningssystem för IT, vatten, energi, livsmedel och läkemedel
  • Fortsätta medverka till både ökad produktion och användning av trygg, förnybar, energi; sol, vind och biomassa. Större självförsörjning minskar sårbarheten och ger totalt mindre pengaflöden till Putins krigskassa
  • Intensifiera energirådgivningen till hushåll, fastighetsägare och företag för effektiv energianvändning samt trygg och hållbar energiförsörjning
  • Föra dialog med Länsstyrelsen och MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) om beredskap samt skyddsrum och skyddade utrymmen
  • Expandera den regionala och lokala livsmedelsproduktionen samt trygga leveranssäkerhet och lagerhållning vid bl.a. upphandlingar
  • Behålla våra värdefulla deltidskårer inom räddningstjänsten samt stärka det förebyggande arbetet och tillgången till insatser vid olyckor genom samverkan i ett Räddningstjänstförbund
  • Värna om polisens lokala närvaro och utveckla samarbetet mellan polisen och kommunens olika verksamhetsområden. Öka personalens och elevernas trygghet i skolan

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.