Emmy Ahlstedt

Regionala uppdrag
Regionråd med ansvar för nära vård, primärvård och tandvård
Ledamot i regionfullmäktige
Vice ordförande i beredningen för hälso- och sjukvård
Ordförande i Länsgemensam ledning
Ersättare i funktionshindersrådet
Ersättare i samverkansnämnden i Sydöstra sjukvårdsregionen

Nationella uppdrag
Ledamot i Huvudmannagruppen kopplad till Rådet för kunskap med styrning

Uppdrag inom Centerpartiet
Vice ordförande i Centerpartiet i Mörbylånga kommuns kretsstyrelse
Ledamot i Centerpartiet i Kalmar läns distriktsstyrelse, ledamot i styrelsens arbetsutskott


Kontakta Emmy Ahlstedt

Kontakta Emmy

Uppgifter om personer som kontaktar Centerpartiet
Om du kontaktar Centerpartiet via e-post lagras din e-postadress och de uppgifter du skriver i meddelandet i vårt e-post- och ärendehanteringssystem. Vi behåller uppgifterna i våra system så länge som de behövs för att kunna hantera ditt ärende och eventuell uppföljning av det.
Läs mer https://www.centerpartiet.se/gdpr

Tack för ditt meddelande!

Något gick fel....

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.