Monika Löfvin Rosén

Monika Löfvin Rosén kandidatbild


Ledamot kommunfullmäktige, ersättare socialnämnden, ersättare utbildningsnämnden, ersättare Uddenberg Nordinska stiftelse


Kontakta Monika Löfvin Rosén

Kontakta Monika

Uppgifter om personer som kontaktar Centerpartiet
Om du kontaktar Centerpartiet via e-post lagras din e-postadress och de uppgifter du skriver i meddelandet i vårt e-post- och ärendehanteringssystem. Vi behåller uppgifterna i våra system så länge som de behövs för att kunna hantera ditt ärende och eventuell uppföljning av det.
Läs mer https://www.centerpartiet.se/gdpr

Tack för ditt meddelande!

Något gick fel....