Insändare: skägget i vattenpumpen

Johan Åhlund skriver om bristen på vatten och på ledarskap i kommunen. Insändaren fanns i Ölandsbladet den 28 juli.

Johan Åhlund kandidatbild

Tyvärr så står MBLA kommun med byxorna nere igen. Hösten 2015 var jag och en kollega nere på kommunen och varnade för vattenbrist inför 2016 ett antal gånger men fick inget gehör. Vårvintern 2016 fick ledning på kommunen en chock ”Hjälp vi har vattenbrist”. Då hade jag redan tröttnat på kommunen och vänt mej till Länsstyrelsen som snabbt kallade till möte med MBLA kommun och LRF. Ett omfattande arbete påbörjades, en plan togs fram, kontrakt skrevs med åkerier om körning av vatten m.m och situationen klarades ut.

Så kom 2018. Tidigt på våren såg och förstod de flesta att det kommer bli torrt men kommunen ansåg inte att det behövdes något bevattningsförbud vilket bl a Borgholms kommun gjorde och införde förbud 1 maj. I ”Din kommun” som kom ut i slutet av juni skrev MBLA att det INTE råder bevattningsförbud för att sedan den 5 juli ”påannonsera ”Hjälp vi har vattenbrist” så nu råder det förbud, 66 dagar efter vår grannkommun. Kan inte skylla på varken VA-chefen, rörnätschefen då ingen av dem var med 2016 men trots den stora personalomsättningen borde någon i huset som var med 2016 höjt ett varningens tecken. Någon borde informerat om vad som gjorts och vad som behöver göras så att nuvarande chefer varit förberedda med kontrakt på både vatten och transporter m.m. Hur vattenbristen skall lösas vet ingen då omvärlden också har brist. Detta skulle/kunde ha löst redan 2016 som Borgholm gjorde. Idéer fanns och då hade större tillgång till vatten funnits idag men ingen lyssnade. Visst det byggs ett vattenverk i MBLA men det står inte färdigt förrän nästa år och hjälper oss inte i 2018 års kris.

Varför flyr personalen MBLA? Tror inte kommunen har anställt fel folk däremot har vi en ledarskapskultur som inte fungerar därför var det rätt av KF att anta den nya organisationen som kommer gälla från 2019. Då kommer ansvaret fördelas mer och 1:a o 2:a vice kommunalråd får ett större ansvar. Givetvis kommer detta att kosta mer då de också ska ha ersättning för nerlagd tid. Jag tror ändå att lönar sig då de delar upp olika fokusområden och får bättre kontroll över hela kommunen. Att ha en person som idag är både ytterst sårbart och en omöjlig situation att hantera situation att hantera om inte ledarskapet och samarbetet fungerar.

Detta hoppas jag ger en starkare sammanhållning och mindre pajkastning mellan partierna vilket jag uppfattar ibland som rena sandlådenivån när jag har följt både KF via nätet och insändarna i tidningarna.

Starkare sammanhållning= starkare kommun =attraktivare kommun= bättre ekonomi.

Min uppfattning är att hela kommunen skall utvecklas med gemensamma krafter genom samarbete mellan olika partier.

Nu vill jag FRAMÅT med vår kommun mot en blomstrande framtid om vi gör rätt!

Johan Åhlund kandidat för Centerpartiet