Insändare: Vem kan man lita på i Mörbylånga kommun?

Kajsa Arnesson kandidatbild

Anna-Kajsa Arnesson gör en rad klargöranden gällande det politiska läget i Mörbylånga kommun. Insändaren fanns i Ölandsbladet den 4 augusti

Efter ett antal förvånande insändare har jag bestämt mig för att försöka klargöra en del frågor och påståenden som kommit till min kännedom.

  • det finns inget parti i vår kommun med egen majoritet, alla partier är beroende av att minst ett ytterligare parti stöder och röstar för ett lagt förslag eller motion.
  • mandatperioden 2014-2018 startade upp med ett majoritetsbygge av M, C, MP, L, KD här skrivet i då gällande storleksordning. Vi blev den så kallade Majoriteten med 27 av 49 mandat i fullmäktige som är och förblir kommunens högst styrande organ, under resans gång har M skaffat sig två avhopp så kallade politiska vildar, en enad majoritet har om alla ledamöter är på plats numera ett mandats övervikt vid votering i KF. Centerpartiet har aldrig haft någon tom stol vid fullmäktiges möten förutom vid ovädret i februari 2018.
  • när ett beslut är taget och klubbat i fullmäktige så är det som gäller, därefter blir det förvaltningarna med kommundirektören som ytterst ansvarig som ska se till att besluten följs och verkställs, det finns dock inget som förbjuder att politiken uppmärksammas på konsekvenser av tagna beslut även om allt sådant borde utredas och tillkännages före klubbslaget. Därmed sagt att det går att riva upp tagna beslut men även en sådan hantering ska behandlas av fullmäktige och vinna gehör hos minst 25 ledamöter i KF.
  • som medborgare i Mörbylånga kommun med fundering över hur saker och ting går till vill jag rekommendera besök på fullmäktiges möten, antingen fysiskt eller via webben där våra möten direktsänds, mer information om detta finns på kommunens hemsida och annonseras före varje KF.
  • det går också att söka mer information över hur våra ärenden har hanterats, bifallits, återremitteras eller fått avslag och VEM eller VILKET parti som hörts och engagerat sig i frågan. Detta görs enklast skulle jag säga på våra bibliotek där handlingarna finns åtkomliga i pärmar, kommunens hemsida är också ett alternativ, dock inte alltid så användarvänlig ska erkännas.

Det finns alltså inget parti som ”äger” eller kan avgöra själv EN ENDA fråga utan det krävs samarbete/kompromiss. Vi i Centerpartiet har lagt ner mycket engagemang och arbete bland annat kring vatten och avloppsutbyggnaden samt belysningspolicyn, utan vår envishet och påverkan hade båda dessa ärenden fått ett annat resultat och till det sämre för den enskilde vågar jag påstå, vågar också påstå att vi stått tämligen ensamma många gånger med våra förslag till förändring och jag tror ingen är beredd att ta strid om det.

Vi är på väg in i den alltmer aktiva valrörelsen vars resultat blir verklighet från den 10e september. Vi i Centerpartiet Mörbylånga kommer inte att lova några kioskvältande idéer, sanningen om vår kommun är att här krävs ett hårt arbete för att få ekonomin i balans och en stabil ledning med gott samarbete både i politiken och inom förvaltningen.

Centerpartiet är beredda FRAMÅT för Mörbylånga kommun, det kan man lita på!

Anna-Kajsa Arnesson gruppledare för C

l