Vimmerby
Centerpartiet lokalt
  • / Leif Larsson - ordförande för kommunfullmäktige, demokratiberedningen och valnämnden

Leif Larsson - ordförande för kommunfullmäktige, demokratiberedningen och valnämnden

Personbild


Leif Larsson
Storgatan 23
598 37 VIMMERBY
Uppdrag: Ordförande för kommunfullmäktige i Vimmerby kommun. Ordförande i demokratiberedningen och valnämnden.

Ordförande i regionfullmäktige för Kalmar län.

Facebook: www.facebook.com/leif.larsson.319

Kontakta Leif Larsson

Kontakta Leif

Uppgifter om personer som kontaktar Centerpartiet
Om du kontaktar Centerpartiet via e-post lagras din e-postadress och de uppgifter du skriver i meddelandet i vårt e-post- och ärendehanteringssystem. Vi behåller uppgifterna i våra system så länge som de behövs för att kunna hantera ditt ärende och eventuell uppföljning av det.
Läs mer https://www.centerpartiet.se/gdpr

Tack för ditt meddelande!

Något gick fel....