PETER KARLSSON FÖRESLÅS SOM NY VICE ORDFÖRANDE I KOMMUNSTYRELSEN

Vimmerbycenterns valberedning som består av Fredrik Eriksson, Eva Svensson, Lennart Falk, Bertil Carlsson och Leif Larsson har under ett par månader jobbat intensivt med att ta fram förslag till efterträdare till Jacob Käll som lämnar sitt uppdrag till sommaren.

För både Centerpartiets och Vimmerby kommuns framtid är det ett viktigt uppdrag som vi ska nominera till. Vi har valt att gå ut med en bred och öppen nomineringsprocess, där vi önskat få förslag från medlemmar och allmänhet till Jacobs efterträdare. Ett 20-tal nomineringar har kommit in.

Valberedningens uppfattning är att vi nu söker skapa ett arbetslag som kan stå i spetsen för Centerpartiet inför valet 2024. Vi valde ut några som vi kände att vi ville gå vidare med. Efter samtal med dessa har vi enigt kommit fram till följande förslag till medlemsmötet i centerkretsen, som hålls i Nyshult, Frödinge den 8 maj 2024, kl 19.00.

Peter Karlsson, Dabbetorp, föreslås till ny förste vice ordförande i Kommunstyrelsen. Peter har varit med i många år, har haft uppdrag främst inom Barnomsorg och skola, senast som ordförande i Barn- och Utbildningsnämnden sedan 2018. Under denna mandatperiod har han också uppdrag som ersättare i Kommunstyrelsen, så han har haft möjlighet att sätta sig in i kommunövergripande frågor. Peter har ett grundmurat förtroende i Centerpartiet och i breda kretsar i kommunen.

Lars Sandberg, Djursdala, föreslås till ny ordförande i Barn- och Utbildningsnämnden efter Peter Karlsson. Lars har också ett stort förtroende i Centerpartiet. Han har varit ordförande i Socialnämnden 2018-2021, nu är han förste vice ordförande. Han är också, sedan valet 2022, ersättare i Kommunstyrelsen, ett uppdrag som han föreslås fortsätta med.

Susanne Linder, Örsåsa, föreslås till ny förste vice ordförande i Socialnämnden efter Lars Sandberg. Hon är sedan 2022 ledamot av nämnden.

Lennart Falk, Vimmerby, föreslås till ny ledamot i Socialnämnden, ett uppdrag som han hade under mandatperioden 2018-2022.

Valberedningen har också att nominera några nya till ersättarposter. Vi återkommer till kretsmötet med våra nomineringar.

- Det känns naturligtvis mycket bra att, med nomineringsprocessen i ryggen, ha klarat av förnyelsen av våra ledare och samtidigt ta vara på den kompetens och förtroende som Centerpartiet och de nominerade har, säger valberedningens ordförande Leif Larsson i en kommentar. Vi kan se framtiden an med tillförsikt, närmast valet 2026. Men, ytterst är det medlemsmötet som avgör.