• / Nyheter
  • / Landstingets personalpolitik!

Landstingets personalpolitik!

Landstinget i Kalmar län är en personalintensiv organisation som kräver bemanning året och dygnet runt. Detta kan knappast komma som en överraskning vilket kräver framförhållning för både ansvariga chefer och politiker. De tre ansvariga partierna Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet talar ofta och gärna om sina visioner om bl.a. heltid till alla. samtidigt som de ondgör sig över hyrläkare, för att inte tala om privata bolag som erbjuder sina tjänster. Däremot så har dessa tre partier i Kalmar län inget emot att köpa dessa bolags tjänster när det råder bemanningsproblem.

Centerpartiet vill satsa ytterligare på att öka utbildningsplatserna i hela Kalmar län där högskolan ska vara navet och där utlokaliserade distanslösningar ska utgöra basen för att säkerställa personalrekryteringen i hela länet. Samtidigt måste landstinget ta vara på sin befintliga personal bättre genom att erbjuda mer kompetensutveckling. Dessa beslut måste fattas i god tid för att klara bemanningen framöver, och inte som den nuvarande majoriteten gör att konstatera problemen när de uppstår.

Landstingspersonal i Kalmar har nu uppmärksammat oss på bemanningsproblemen. Ett rykande färskt exempel är barnmorskorna på Länssjukhuset i Kalmar. Samtidigt har vi har fått signaler från flera håll i Kalmar län att det ser ut på liknande sätt. Larmen om underbemanning kommer med stor säkerhet att komma från länets övriga sjukhus och hälsocentraler under sommaren. Det är val till landstinget i höst och nu är det dags för en ny långsiktigt, närodlad personalpolitik i landstinget i Kalmar län.

Magnus Danlid (c)

Fredrik Eirasson (c)