Centerpartiet har den bästa strategin för Östersjön

Centerpartiet ser mycket allvarligt på miljösituationen i ett av världens största innanhav. Larmrapporter om döda bottnar och giftalger haglar i synnerhet nu på sommaren när många vistas i skärgården men alltför lite  görs för att komma tillrätta med situationen för Östersjön.

De åtgärder som krävs ska dock vara väl underbyggda av forskning och göras med förnuft tycker vi.

Därför blir vi häpna när Miljöpartiet vill att allt lantbruk runt Östersjön ska bedrivas ekologiskt för att åstadkomma ett friskare och mer levande innanhav.

Ekologisk produktion är mycket bra och på många sätt föredömlig men när  det gäller näringsläckage så är faktiskt det konventionella lantbruket bättre. Hushållningssällskapet i Västergötland har undersökt skillnaden mellan ekologiskt och konventionellt lantbruk när det gäller näringsläckage och man har funnit att det ekologiska lantbruket i genomsnitt läcker dubbelt så mycket näringsämnen jämfört med det konventionella. Med andra ord är Miljöpartiet helt fel ute när det gäller kraftfulla och effektiva åtgärder för att rädda Östersjön. Bättre rening vid alla kommunala reningsverk och bättre grepp om näringsämnen i samband med all gödsling är två mycket effektivare åtgärder än att ställa om allt lantbruk till ekologisk produktion. Skälet till att det ekologiska lantbruket läcker mer näringsämnen är att stallgödsel i stora mängder läcker mer näringsämnen i genomsnitt då tillgängligheten för grödorna styrs av nederbörd mm. Regnar det mycket när grödorna inte tar upp näringsämnen läcker det rakt ut i Östersjön. Miljöpartiet borde ta  till sig forskning före utspel och föreslå de åtgärder som ger störst effekt. Miljöminister Lena Ek och Centerpartiet har de bästa förslagen för att åstadkomma en bättre miljösituation i Östersjön.

Leif Larsson

Ingela Nilsson Nachtweij

Centerpartiet i Vimmerby