• / Nyheter
  • / Motion till kommunfullmäktige i Vimmerby kommun

Motion till kommunfullmäktige i Vimmerby kommun

Bo Svensson

En av de största  vägsamfälligheterna i kommunen och kanske länet är samfälligheten Långbrössle-Vibo med sidovägar.   Den totala längden vägar i samfälligheten är 34 km och därav är genomfarten Långbrössle-Vibo drygt 12,6 km. Samfälligheten består av ca 175 fastigheter och omsätter en knapp halvmiljon varje år.  De bidrag som utgår från stat och kommun räcker inte till för att driva samfälligheten. Varje år så taxerar man ut pengar från delägarna för att få det att gå runt.

Problemet är att delen Långbrössle-Vibo är en genomfartsväg och används i stor utsträckning av framför allt tunga transporter till Mönsterås mm. Underhållet för dessa genomfartstransporter betalas delvis av delägarna i samfälligheten.

Jag vill
att kommunen låter utreda om inte denna genomfart kan övergå till kommunalt ansvar för drift och underhåll.

Frödinge 20141118

Bo Svensson
Centerpartiet